NAREDBA O REGULISANJU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH, USLUŽNIH I DRUGIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE BRATUNAC

Na osnovu člana 22. I 45.t.b)., g) i z).Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20), Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane noim virusom korona „COVID-19“ u Republici Srpskoj br.32-1/20 od 08.05.2020.godine i na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac na sjednici održanoj dana 11.05.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
N  A  R  E  D  B  U
o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih
objekata na teritoriji opštine Bratunac
Član 1.
U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti izazvane novim virusom korona „COVID-19“, te zaštite i spasavanja stanovništva na teritoriji opštine Bratunac:
1. Zabranjuje se rad do 18.05.2020.godine:
-Dječijim igraonicama
2. Ograničava se rad do 25.05.2020.godine u vremenskom periodu od 07,00 do 19,00 časova:
– Ugostiteljskim objektima za ishranu i piće
– Trgovačkim centrima
-Trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom
– Poljoprivredne apoteke i trgovine stočne hrane
–  Trgovinskim objektima vrste dragstor
–  Autopraonicama, vulkanizerskim i automehaničarskim radnjama
–  Trgovinama na veliko
– Trgovinama bijelom tehnikom, vodomaterijalima i sanitarijama, građevinskim materijalom, autodijelovima,dijelovima za poljoprivredne mašine,elektromaterijalom,namještajem, keramikom, bojama i lakovima
– Subjektima koji obavljaju djelatnost prozvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača
-Subjektima uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtijeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizeri i drugi trtmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela)
-Fitnes centrima (fitnes, bodi bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja)
-Priređivačima igara na sreću
-Zdravstvenim ustanovama-apotekama (posebnom odlukom regulisaće se dežurstvo apoteka u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba br.32-4/20 od 08.05.2020.godine).
-Benzinskim pumpama i plinskim stanicama za dio pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni i ugostiteljski objekat, a bez vremenskog ograničenjarada kada je u pitanju prodaja goriva,plina i drugih naftnih derivata
3. Ograničava se rad do 25.05.2020.godine u vremenskom periodu od 07,00 do 15,00 časova pijaci u Bratuncu.
4. Ugostiteljskim objektima za smještaj (bez vremenskog ograničenja za pružanje usluge smještaja), a usluge ishrane i pića gostima i trećim licima  sa vremenskim ograničenjem iz prethodne tačke 2.
5.Ograničava se rad od 18.05. 2020. do 25.05.2020.godine u vremenskom periodu od 07,00 do 19,00 časova:
-Dječijim igraonicama
Član 2.
Rad u subjektima iz člana 1. organizovati uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
Član 3.
Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.
Član 4.
O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz člana 3. Ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Opštinski  štab za vanredne situacije.
Član 5.
 Danom donošenja ove Naredbe stavlja se van snage Naredba br.02-020-153-1/20 od 28.04.2020.godine.
Član 6.
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, primjenjivaće i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
                                                                                                                                         Komandant štaba
                                                                                                                                     NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                                            Mlađenović Nedeljko, dipl.inž.maš.s.r.
Izvor: opstinabratunac.com