NAREDBA O IZMJENI NAREDBE O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA ZA REAGOVANJE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19) NA PODRUČJU OPŠTINE BRATUNAC

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20), na osnovu tačke 1. Zaključka Republičkog štaba br.61-4/20 od 30.10.2020.godine i Odluke štaba za vanredne situacije Bratunac od 03.11.2020.godine, Načelnik opštine donosi:

N A R E D B U
o izmjeni Naredbe o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane
novim virusom korona (COVID-19) na području opštine Bratunac

Član 1.

U Naredbi o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području opštine Bratunac br.02-020-153-18/20 od 22.10.2020.godine i br.02-020-153-19/20 od 25.10.2020.godine član 2. mijenja se i glasi:

„Do 16.11.2020.ograničava se radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22:00 časa:
-svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelanost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i sl.)
– priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr.)
Navedeni objekti iz prethodnog stava moraju biti zatvoreni u 22 časa (bez gostiju) i nije dozvoljeno „vrijeme tolerancije“.“

Član 2.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.

Komandant štaba
NAČELNIK OPŠTINE
Mlađenović Nedeljko, dipl.inž.maš.s.r.

Izvor: opstinabratunac.com