Nadmorske visine gradova u regiji – koja je najviša, a koja najniža?

Ilustracija: nadmorska visina, izvor: rtl.hr

Regiju Birač, uglavnom, odlikuje brdsko-planinski reljef, koji je prošaran prostranim dolinama. Nadmorske visine gradskih naselja u ovoj regiji variraju od 146 pa sve do 680 metara.

Najmanju nadmorsku visinu ima grad Zvornik, koji je prosječno na 146 metara iznad nivoa mora. Odmah za njim slijedi Bratunac, čija je prosječna nadmorska visina 189 metara. Uzimajući u obzir tok rijeke Drine, čak i da ne znate na kojoj visini se nalaze ova dva grada, zaključićete da je nadmorska visina Bratunca nešto veća, jer je južno od Zvornika, a Drina teče na sjever.

Milići se nalaze između 270 i 280 metara iznad nivoa mora, dok su Šekovići na nadmorskoj visini od oko 320 metara.

Najveće nadmorske visine u regiji imaju Vlasenica i Srebrenica. Najjužnije gradsko naselje u regiji, Srebrenica, nalazi se na oko 448 metara iznad nivoa svjetskog mora. Po većini dostupnih podataka, Vlasenica je na 680 metara nadmorske visine. Naravno, u samoj Vlasenici velika je razlika između pojedinih gradskih naselja. Ona naselja koja su na ulazu u grad iz pravca Milića, kao što je Toplik, značajno su niža od naselja iz kojih vodi put dalje prema Han Pijesku.

Pošto smo pomenuli Han Pijesak, treba istaći da je to najviše gradsko naselje u Republici Srpskoj, sa nadmorskom visinom od preko 1.100 metara.

Za kraj teksta jedna zanimljivost za upoređivanje – najviši vrh kontinentalne Holandije (Nizozemske) je visok 322 metra, a dobar dio zemlje je ispod nivoa mora.

Piše: M.V.