Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini poziva mlade od 18 do 30 godina da se prijave za učešće u literarnom i umjetničkom takmičenju na temu: „25 godina mira“

Foto: OSCE

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini poziva mlade od 18 do 30 godina da se prijave za učešće u literarnom i umjetničkom takmičenju na temu: „25 godina mira“.

Ova inicijativa ima za cilj da podstakne mlade ljude da promisle šta njima znači mir i da na taj način povećaju svoj angažman u promovisanju ljudskih prava, političke i društvene stabilnosti i tolerancije u Bosni i Hercegovini.

Odabrani pojedinci će učestvovati u online radionici na temu: „Uvod u tranzicionu pravdu i izgradnju mira”, a nakon toga i u takmičenju . Nagrade će se dodijeliti u tri kategorije. Saznajte više na ovom linku prijavite se.