Međunarodni dan medicinskih sestara

Danas se u svijetu oblježava Međunarodni dan medicinskih sestara, tehničara i babica. Ovaj datum ustanovljen je na osnovu dana rođenja engleske medicinske sestre Florens Najtingejl, koja je sredinom 19. vijeka postavila temelje modernog sestrinstva kao priznate profesije.

Ova godina je zbog poznate situacije izazovna za cijeli svijet, a posebno za zdravstveni sistem i medicinske radnike. Svjetska zdravstvena organizacija je 2020. godinu već proglasila godinom medicinskih sestara i babica. Smatra se da je svijetu neophodno još oko 9 miliona medicinskih sestara i babica da bismo dobili sveobuhvatnu i univerzalnu zdravstvenu zaštitu.

“Kada spaseš život onda si heroj, a kada spaseš stotine onda si medicinska sestra. Medicinske sestre su stub zdravstvenog sistema i spona između doktora i pacijenta. One pružaju njegu,  saosjećanje, utjehu i to bez recepta. Možda će zaboraviti vaše ime, ali ne nikada kako ste im pomogli. Svaka medicinska sestra je anđeo sa ključem zdravlja zajednice. Biti medicinska sestra nije posao, već način življenja, jer svakom pacijentu treba heroj. U našem Domu zdravlja trenutno imamo 26 medicinskih sestara“ rekao je dr Aleksandar Vasić, direktor JZU Dom zdravlja Bratunac.

U periodu epidemije korona virusa, medicinski radnici svakodnevno dobijaju podršku od građana na više načina, a jedan od njih je svakodnevni aplauz nakon 20 časova. Ova situacija nam je svima potvrdila koliki je značaj radnika iz medicinske struke i obavezala nas da i poslije završetke epidemije poboljšavamo nihov položaj i stvaramo im bolje uslove za rad.

Svim medicinskim sestrama, tehničarima i babicama čestitamo Međunarodni dan.

Piše: M.V.