Međunarodni dan borbe protiv dječijeg rada

Svakog 12. juna obilježava se Međunarodni dan borbe protiv dječijeg rada. Procjene su da u svijetu radi više od 220 miliona djece od 5 do 17 godina. Smatra se da je od ukupnog broja više od 150 miliona prisiljeno na rad, a oko 75 miliona je uljučeno u opasan rad.

Njaveći broj djece koja su prisiljena da rade nalazi se u Africi, a većina djece radnika dolaze iz izrazito siromašnih porodica. Istraživanja pokazuju da postoji veliki broj, naročito djevojčica, koje su prisiljene da rade kućne poslove i taj dio nije lako evidentirati.

Podaci govore da dobar dio djece koja rade napuštaju školovanje već sa 15 godina i često ostaju samo na osnovnom obrazovanju.

Najviše djece zaposleno je u poljoprivrednim poslovima.

Kod nas ne postoje precizni podaci, ali je izvjesno da postoji određen broj djece koja rade i oni kao u ostatku svijeta dolaze većinom iz najugroženijih dijelova populacije.

Foto: djeca.rs.ba