Maline – “crveno zlato“ i prepoznatljiv brend naše regije

Dani maline 2018Mjesec jun najčešće vezujemo za početak ljeta i početak sezone berbe malina. Ove godine ljeto nam ozbiljno kasni, a sa njim je kasnio i početak berbe malina.

Uz rijeku Drinu, najprepoznatljiviji brend naše regije sigurno su maline. Zbog povoljnih klimatskih uslova i dobrog prinosa, u odnosu na ostale kulture, veliki broj domaćinstava u našoj regiji bavi se proizvodnjom ove poljoprivredne kulture. Mnogim domaćinstvima je to glavni izvor prihoda. Uslijed toga je dobila nadimak “crveno zlato“. Bratunac je poznat i po organizaciji događaja “Dani maline“, kojim se promoviše značaj ove kulture za opštinu.

Malina je višegodišnja listopadna žbunasta ili polužbunasta biljka, sa višegodišnjim korijenom i jednogodišnjim izdancima. Najviše vrsta maline potiče iz Azije, a što je zanimljivo najmanje iz Evrope. Pored ishrane, malina je našla značajnu primjenu u farmaceutskoj industriji.

Ova biljka je na naše prostore stigla prije nekoliko decenija, ali je prava ekspanzija uzgajanja maline počela krajem 20. i početkom 21. vijeka. Robna proizvodnja u Srbiji je počela još 1920. godine, u krajevima oko Čačka i Valjeva.

Procjenjuje se da trenutno više od 1.500 domaćinstava u Bratuncu i Srebrenici posjeduje parcelu zasađenu malinom. U odnosu na ostale kulture koje se tradicionalno uzgajaju u našoj regiji, malina sigurno obezbjeđuje najviši prihod, pa je to razlog za ovako masovnu proizvodnju. Vrhunac cijene u prethodnoj deceniji malina je dostigla tokom 2015. i 2016. godine, što je uzrokovalo eksponencijalni rast zasijanih površina, da bi niže cijene iz prethodnih nekoliko godina oborile proizvodnju. U tom periodu proizvodnja u cijeloj Bosni i Hercegovini dostigla je nivo od preko 20.000 tona, a prošle godine proizvedeno je oko 9.000 tona. Od toga naša regija proizvede oko četvrtine.

Pored povoljnih klimatskih uslova i višeg prinosa u odnosu na ostale kulture, što smo već pomenuli, na području regije godinama se stvaraju uslovi za omasovljenje proizvodnje malina. Svakako najznačajniji projekat je sistem za navodnjavanje, koji je pokrio kompletnu opštinu Bratunac, što je prvi poduhvat te vrste u cijeloj Republici Srpskoj. Planirano je da slično bude urađeno i na području Skelana u opštini Srebrenica. Takođe, od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za uzgajivače malina svake godine obezbijeđena je i subvencija, koja je viša od subvencija za ostale vrste voća.

Najveći problemi sa kojima se uzgajivači susreću su: pad cijena u posljednjih nekoliko godina, nedostatak radne snage i nesigurnost. Nesigurnost se javlja iz razloga što je cijena malina skoro uvijek nepoznata do kraja berbe, pa je teško planirati finansijsku konstrukciju.

Uz države iz naše regije među velikim proizvođačima malina su Poljska i Čile i često možemo čuti da od prinosa u tim državama zavisi i kakva će cijena biti kod nas. Izgledno je da će ovogodišnja cijena biti bar malo viša. U Čileu je zabilježen pad proizvodnje, a i zalihe u hladnjačama su male.

Kakvu vi berbu i cijenu očekujete?

Piše: M.V.