Lokalni izbori 2020: Preliminarne liste za Vlasenicu

Izbori.ba

Donosimo vam preliminarne liste kandidata za načelnika i odbornike u opštini Vlasenica.

103 NAČELNIK/GRADONAČELNIK VLASENICA / NAČELNIK/GRADONAČELNIK VLASENICA

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK

1 MIROSLAV KRALJEVIĆ

00018 SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 DANIJELA ĐUKIĆ

103 OPŠTINSKO VIJEĆE/SKUPŠTINA OPŠTINE/SKUPŠTINA GRADA/SKUPŠTINA DISTRIKTA
VLASENICA / OV/SO/GV/SG/SD VLASENICA

01269 RADNIČKA PARTIJA

1 TOMISLAV BOBAR

01706 SAVEZ ZA NOVU POLITIKU

1 SLAĐAN STANKOVIĆ

02327 LIJEVO KRILO
1 IVONA POPOVIĆ

02501 KRUG
1 NEVENA SLIJEPČEVIĆ

01730 SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
1 DRAGIŠA VUČINOVIĆ
2 LJILJANA LOŠIĆ
3 SLOBODAN STOJIŠIĆ
4 GORAN (MARJAN) ĐURIĆ
5 JOVANA BOŽIĆ
6 ĐORĐE GOLUBOVIĆ
7 MILADA SAMARDŽIĆ
8 ŽELJKO KRALJEVIĆ

01200 SRPSKA NAPREDNA STRANKA
1 GORAN VUČAK

00074 SOCIJALISTIČKA PARTIJA
1 ALEKSANDAR ERKIĆ
2 DUBRAVKA REBIĆ
3 ŽELJKO VUKOVIĆ
4 RADE TODOROVIĆ
5 IVANA GOLIĆ
6 MIRKO STANIŠIĆ
7 RADOJKA ERDELIĆ
8 DRAGIŠA TEŠIĆ
9 DIJANA VASILJEVIĆ
10 SRĐAN VIDOVIĆ
11 SLAVOJKA VOJINOVIĆ
12 BORO NINIĆ
13 SVJETLANA JOVANOVIĆ
14 BOJAN NINIĆ
15 STEVAN KIPIĆ

16 ALEKSANDRA LAZAREVIĆ
17 LUKA RAJAK
18 ANKA TEŠIĆ
19 DRAGAN MIJATOVIĆ
20 SAŠA RADIĆ
21 JELINA PEPIĆ
22 GORAN PEPIĆ
23 MARINA MILETIĆ
24 MILOŠ PEPIĆ

00461 DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
1 IVAN JEVTIĆ
2 MILJANA MITROVIĆ
3 MILOŠ LULIĆ
4 GORICA PETKOVIĆ
5 MLADEN RAVNJAK
6 DRAGOMIR STUPAR
7 NEVENA MUNJIĆ
8 DRAGIŠA SEKULIĆ
9 JELENA RAVNJAKOVIĆ
10 SLOBODAN TODOROVIĆ
11 MILIJANA BABIĆ
12 SLAVIŠA DANILOVIĆ
13 ROSA ĐURIĆ
14 SRĐAN BJELANOVIĆ
15 SLAVIŠA PELEMIŠ

02496 RE-BALANS
1 VIOLETA ASENTIĆ

00732 SRPSKA RADIKALNA STRANKA „9. JANUAR“
1 JELENKA GRBA
2 STEFAN AĆIMOVIĆ

01972 UJEDINJENA SRPSKA
1 IGOR VUKOVIĆ
2 ALEKSANDRA ŠEHOVAC
3 DALIBOR SEKULIĆ
4 SINIŠA BOGOSAVLJEVIĆ
5 NATAŠA (BOŽO) KOVAČEVIĆ
6 DEJAN KREZOVIĆ
7 RADA KOSTIĆ
8 TIMO JANJUŠEVIĆ
9 RADOJKA ĐURIĆ
10 DEJAN DEURIĆ
11 RADOJKA GADŽUNOVIĆ
12 BORKO GADŽUNOVIĆ
13 MILENA MIŠIĆ
14 STEFAN TOJČIĆ
15 GORAN NIKOLIĆ
16 KRISTINA DOŠIĆ
17 DRAGAN MATIĆ

00279 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA
1 MIROSLAV MIJIĆ
2 JANJA KRAJIŠNIK
3 BORKAN ŠILJAK

02743 NOVO DOBA
1 SARA TOMIĆ

00515 SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK

1 MLADEN POPOVIĆ
2 GORDANA TRAMPIĆ
3 ALEKSANDAR KRALJEVIĆ
4 ŽELJKO LUKIĆ
5 JOVANA ĐOGIĆ
6 GORAN (SRETOLJUB) ĐURIĆ
7 MARKO TODOROVIĆ
8 SANJA PEJANOVIĆ
9 JELENA VLAČIĆ
10 SINIŠA ERKIĆ
11 MILICA PRHIĆ
12 SRĐAN PAJIĆ
13 NEVENA STUPAR
14 DAVOR MILIĆ
15 DAVOR GOLIJAN
16 IRENA MALIŠEVIĆ
17 RODOLJUB STANIŠIĆ
18 IVANA MAJSTOROVIĆ
19 DALIBOR TODOROVIĆ
20 RADO SAMARDŽIĆ
21 MARA MALIĆ
22 STEFAN KOVAČEVIĆ
23 DANIJELA KLJEŠTAN
24 STANISLAV KRALJEVIĆ

00455 LDS-LIBERALNO DEMOKRATSKA STRANKA BIH

1 MUHAREM BUKVIĆ

00090 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE
1 AZEMA EFENDIĆ
2 ŠEVKO GOBELJIĆ
3 MIRZET REDŽIĆ
4 MIRSADA KURJAK
5 HASAN TOPALOVIĆ
6 MIRZA SARAČEVIĆ
7 ALMA DURIĆ
8 FIKRET ŠAHMANOVIĆ
9 FAHIRA MUMINOVIĆ
10 MEVLUDIN MUŠKIĆ
11 ADISA ZEKIĆ
12 MEHMED KORKUTOVIĆ
13 AMINA REDŽIĆ
14 MERSED IMŠIROVIĆ
15 MEHMED KULJANČIĆ

02447 SPS-SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE- „BUDUĆNOST SRPSKE“
1 ŽELJKO MARINKOVIĆ
2 BRANKICA MARINKOVIĆ
3 STANISLAV PRODANOVIĆ
4 LAZAR PRODANOVIĆ
5 SLAĐANA PANTIĆ
6 NENAD MARKOVIĆ
7 DARIO LIPOVAC
8 BORKA DOŠIĆ
9 NATAŠA (ČEDO) KOVAČEVIĆ
10 MIROSLAV VUKOVIĆ
11 MLADENKA JOVIČIĆ
12 BRANISLAV ŽERAJIĆ
13 DANIJELA ĐURIĆ

02311 PRVA SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA PRVA SDS
1 MILENKO MILJANIĆ
2 JAGODA GARIĆ
3 ILIJA NEŠKOVIĆ
4 SLAVKO ĐURIĆ
5 RADMILA MATIĆ
6 RATKO STOJIŠIĆ
7 TOMKA DANILOVIĆ
8 ŽELJKO KOVAČEVIĆ
9 MARIJA MILJANIĆ
10 SLAVIŠA STOJIŠIĆ

01804 STRANKA ZA NAŠ GRAD
1 STEFAN POPOVIĆ

01718 NARODNI DEMOKRATSKI POKRET
1 MILE ZORANOVIĆ
2 VESNA GADŽUNOVIĆ
3 RADENKO STANIŠIĆ
4 NATAŠA MAKSIMOVIĆ
5 SLAVIŠA PEJANOVIĆ
6 ARANĐEL STANIŠIĆ
7 ZORAN TEŠIĆ
8 ANĐELA ALEKSIĆ
9 MIRJANA MIŠIĆ
10 DANILO BJELANOVIĆ
11 MAJA MILOVANOVIĆ
12 DRAGOLJUB STANIŠIĆ
13 NEVENA PEJANOVIĆ
14 RADE JOKIĆ
15 SLOBODAN VUKOVIĆ

00018 SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 OSTOJA DRAGUTINOVIĆ
2 NEVENA VUKOVIĆ
3 MIROSLAV BOBAR
4 ALEKSANDAR ČESTIĆ
5 VINKA PETROVIĆ
6 MIROSLAV NIKOLIĆ
7 JOVANA PAJIĆ
8 DRAGOSLAV TODOROVIĆ
9 BRANKA MILAKOVIĆ
10 SAVO ČELIKOVIĆ
11 TIMEA MARKOVIĆ
12 MARKO MIŠIĆ
13 VIDOSAVA SEKULIĆ
14 DARKO RADIĆ
15 VULE RELJIĆ
16 TIJANA PRHIĆ
17 NEBOJŠA TOMIĆ
18 LJILJANA TODOROVIĆ
19 ALEKSANDAR MIROVIĆ
20 MILJAN STANIŠIĆ

00879 EKOLOŠKA PARTIJA REPUBLIKE SRPSKE
1 NEŠKO ČESTIĆ

01264 NAPREDNA SRPSKA
1 ANA TOMIĆ