Lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u Srebrenici radi za vikend

Policija

Saopštenje Policijske uprave Zvornik, o radu lokacije za izdavanje ličnih dokumenata predstojećeg vikenda, pročitajte u nastavku teksta.

Policijska uprava Zvornik obavještava građane da je povodom održavanja ponovljenih lokalnih izbora na području opštine Srebrenica, rad na lokaciji za izdavanje ličnih dokumenata u Srebrenici i Skelanima organizovan u dane vikenda, 20. i 21. februara ove godine, u periodu od 07,00 do 19,00 časova.

Na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata, građanima će biti na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta i izdavanja jedinstvenih matičnih brojeva, uključujući i akviziciju.

PORTPAROL

Miljan Bobar