„Kulturni nokaut“- O Svjetskom danu slobode medija i poziciji novinara u društvu sa novinarima regije Birač

Tema jučerašnjeg “Kulturnog nokauta” bila je Svjetski dan slobode medija koji se svake godine obilježava 3. maja. Kako bi se pridržali mjera zaštite od korona virusa, emisiju smo realizovali tako što smo našim kolegama, novinarima iz regije Birač, dostavili pitanja na koji su oni dali odgovore i mišljenja. Pitanja su:

  • Da li su novinari u našem društvu slobodni?
  • Da li je novinarska profesija dovoljno cijenjena?
  • Očekuju li poboljšanja statusa novinara u narednoj godini?

Prvi novinar koji se već desetak godina bavi ovim poslom bila je Tatjana Golijanin iz Vlasenice, urednica radija                                                         Vlasenica i novinar vlasenica24.info:

“Mi se trudimo da naš posao radimo najbolje što možemo i da našim slušaocima, čitaocima i gledaocima donesemo sve one informacije koje su im potrebne, koje ih zanimaju, a koje treba da budu realne i objektivne. Najčešće mi u tome i uspjemo, ali se povremeno susrećemo sa raznim problemima.

Ja lično do sada nisam imala iskustvo da neko na mene vrši pritisak da prezentujem iskrivljenu sliku stvarnosti ili da nešto pogrešno predstavim, što, vjerovatno nije slučaj sa novinarima u većim gradovima. Smatram da je u manjim lokalnim zajednicama lakše raditi ovaj posao u smislu dobijanja i prikupljanja informacija. Smatram da novinarska profesija ni u jednom vremenu nije bila, niti će biti dovoljno cijenjena. Od nas svi očekuju tačne informacije, da smo u pravom vremenu na pravom mjestu. Ne očekujem da će se naš status, ni u narednoj deceniji, promijeniti na bolje. Ako budemo cijenili sami sebe i svoje zanimanje, pozicija novinara će se možda promjeniti na bolje.”

Sličan odgovor smo dobili i od koleginice Slađane Brajović sa radija Medžik iz Milića:

“Ove godine Svjetski dan slobode medija obilježavamo u znaku borbe sa korona virusom i upravo ovo su situacije kada na vidjelo dolazi važnost medija i zaposlenih u medijima. Mislim da novinari nisu dovoljno slobodni jer smatram da slobodno novinarstvo može biti samo hobi, ali ako dobijate platu za ovaj posao jer dijelom slijedite uputstva od poslodavca. Male su plate, radno vrijeme traje i van okvirnog radnog vremena, te smo izloženi kritikama društva bez adekvatne zaštite. Ne vidim poboljšanje statusa novinara ni u sljedećoj godini. Jas am već 20 godina u novinarstvu i mogu da kažem da je na početku moje karijere bilo mnogi više slobode u ovoj profesiji, manje posla je obavljao pojedinac, a sadržaj je bio kvalitetniji i sadržajniji.”

Od kolege iz Srebrenice, Adema Mehmedovića sa RTV Srebrenica takođe smo dobili slične odgovore:

“U vremenu u kojem živimo apsolutna sloboda ne postoji, pa ni u medijima. Puno je tih nekih ograničenja i veoma je teško uraditi kvalitetan novinarski posao. Daleko od toga da ne treba težiti ka radu u kojem niko ne treba da ograničava jednog novinara da radi svoj posao. Novinarska profesija je srozana na najniže grane i tom nivou su ponajviše doprinjeli pojedinci koji se bave lažnim portalima i stranicama imitirajući novinarstvo. Tome su doprinjeli i pojedini novinari koji su pristali da budu podcijenjeni, ali nadam se da će se to promijeniti i da će se novinarska profesija koja je od izuzetnog značaja za jedno društvo, više poštovati.

Vidimo da je veliki broj novinara ostao bez posla zbog pojave korona virusa, ali mislim da će se ta situacija popraviti i da će novinarska struka, kada se uzme u obzir sve navedeno, dočekati bolje dane.”

Od iskusnijih novinara iz Bratunca i regije Birač, dobili smo i mišljenje od Nenada Petrovića sa RTRS-a.

“Novinari u našem društvu su slobodni koliko žele to da budu, kakvu god politiku primenjivali. Savjet za mlade novinare bio bi da problem pristupe na način da polaze od sebe i da sagledaju problem i temu iz više uglova.

Mislim da je novinarska profesija u posljednje vrijeme nevjerovatno degradirana, to sagledavam i kao neposredni svedok baveći se ovom profesijom, ali i čitajući i gledajući kako je to ranije bilo. Poslodavci itetkako utiču na degradaciju novinarstva primajući ljude koji nisu za tu vrstu posla. Samim tim, novinari su manje cijenjeni, manje vrednovani, praktično su na dnu društvene ljestvice. Ne očekujem ni u ovoj, ni u sljedećoj godini bolji status novinara, mislim da će biti još gori posebno zbog pandemije. Da li će situacija biti bolja? Sumnjam.”

O slobodi medija i statusu novinara u našoj zemlji i regionu pitali smo za mišljenje i mlade novinare iz Bratunca, odnosno novinare UPSMedia radija.

“Novinari samo na prvi pogled imaju potpunu slobodu. Moje mišljenje novinara početnika jeste da se neki novinari i medijske kuće bolje kotiraju, dok su ostali koji su objektivni i pošteno obavljaju svoj posao na nižem mjestu od navedenih.

Mislim da novinarska profesija nije dovoljno cijenjena, jer novinar mora da bude upućen u većinu dešavanja i mora da od početka do kraja da isprati neku vijest i  da je u što objektivnijem smislu predstavi građanima, odnosno slušaocima, gledaocima i čitaocima. Mislim da se u skorije vrijeme položaj novinara neće promijeniti na bolje.”, ističe mladi novinar, Slađan Vasić.

Mladenka Ubiparipović, novinarka Udruženja “Prijatelja Srebrenice” tj UPSMedia, takođe je dala svoja zapažanja o ovoj temi:

“Postoji mali procenat nezavisnih novinara, jer oni koji su zavisni obično su politički obojeni. Prema mom mišljenju, oni koji podržavaju vlast su u mnogo boljoj poziciji. Naravno, postoje i oni novinari koji imaju potpunu slobodu u svom radu, ali je interesovanje za tu granu novinarstva manje. Mislim da novinarski posao nije dovoljno cijenjen, jer je malo poznato šta je sve potrebno da se uradi da bi novinar bio profesionalac. Njegov posao nije samo intervjuisanje i pisanje tekstova, nego potpuno vladanje informacijama i sposobnost prenošenja istih i mimo radnog vremena. Slažem se sa svojim starijim kolegama, mislim da se položaj novinara u budućnosti neće bitnije promijeniti.”

Za kraj, ali ne iz razloga što je njegov posao manje bitan, intervjuisali smo i Milojka Vasića, komentatora, sportskog analitičara i ekonomistu, takođe zaposlenog u Udruženju “Prijatelji Srebrenice”:

“Pošto se ja bavim sportskim istraživanjima i sportskim novinarstvom, do sada nisam imao nekih problema. Uglavnom je to bila dobra saradnja sa svima, korektan odnos i imao sam potpunu slobodu u onome što sam pisao i izgovarao u toku utakmica. Mislim da ljudi danas cijene uticaj novinara, ali ne i sam posao, i sa nekog ličnog stanovišta mislim da novinarstvo, u svijetu i kod nas, nije na dovoljno visokom nivou. Uvijek treba da težimo da poboljšamo stanje u bilo kojoj oblasti, a da li će se poboljšati novinarstvo kod nas? Na to pitanje ne mogu dati siguran odgovor.”, ističe kolega Vasić.

Veoma je važno isticati vrijednosti osnovnih principa slobode medija, jer medijski radnici izveštavaju o svim pojavama i dešavanjima u društvu zbog čega je njihova uloga od velikog značaja.

Novinarstvo je prvenstveno lojalno građanima, novinari su obavezni da govore istinu i da pruže građanima pouzdane i provjerene informacije i sa ovom tvrdnjim su se složile sve moje kolege koje su učestvovale u emisiji “Kulturni nokaut”. Pitanje na koje niko od njih nije mogao da da konkretan odgovor, a koji se tiče položaja novinara u budućnosti, predstavljaće problem i budućim generacijama novinara jer, dokle god se politička scena na promijeni, neće se promijeniti ni položaji određenih profesija u društvu.

Piše: A.A.