Konkurs za policijsku obuku kadeta na Policijskoj akademiji Banja Luka

Obavještavamo da je dana 10.03.2020. godine u “Glasu Srpske“ objavljen konkurs za upis kadeta VIII klase policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji Banja Luka za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice.
Tekst konkursa možete preuzeti ovdje konkurs VIII klasa SAJ, kao i prijavni list: Prijavni list VIII klasa za SAJ-1.

Takođe, u istom broju “Glasa Srpske“ objavljen je i Konkurs za upis kadeta XXII klase policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji Banja Luka.

Tekst konkursa možete preuzeti ovdje konkurs XXII klasa, kao i prijavni list: Prijavni list XXII klasa.

Obavještavaju se kandidati za kadete VIII klase policijske obuke za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice da mogu konkurisati i za kadete XXII klase policijske obuke.

Testiranjima za kadete XXII klase policijske obuke će pristupiti ukoliko ne zadovolje uslove selekcije za pripadnike SAJ.

Kandidati za VIII klasu SAJ podnose prijavni obrazac sa kompletnom dokumentacijom koja se traži po konkursu. Ujedno, za vrijeme za koje je Konkurs otvoren, podnose samo prijavni obrazac za XXII klase policijske obuke, uz napomenu da su konkurisali i za VIII klasu SAJ (navesti i šifru).

Selekcija i testiranja (ljekarski pregled, provjera motoričkih sposobnosti, test opšte informisanosti, usmeni dio testiranja) obaviće se prvo za kandidate VIII klasu SAJ.

Kandidati koji ne prođu ljekarski pregled za pripadnike SAJ imaju pravo da pristupe ljekarskom pregledu za kandidata za XXII klase policijske obuke.

Kandidati koji ne zadovolje testiranja u postupku selekcije kandidata za kadete VIII klasu SAJ, imaju pravo pristupiti testiranjima kandidata za kadete XXII klase policijske obuke.

Takođe, kandidati koji ne zadovolje kriterijume procjene psihofizičke izdržljivosti za pripadnike SAJ, biće pozvani na testiranja kandidata za kadete XXII klase policijske obuke.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća kandidati mogu dobiti informacije na telefon broj: 051/333-649 ili 051/333-651.

 

U skladu sa trenutnom situacijom vezano za epidemiju virusa korona, te u skladu sa mjerama samozaštite i zaštite drugih građana,  P R E P O R U Č U J E M O  da zainteresovani kandidati za konkurs za XXII klasu Policijske akademije i VIII klasu Policijske akademije za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice, potrebnu konkursnu dokumentaciju sa prijavom dostave poštom na adresu: Uprava za policijsku obuku, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10a, Banja Luka (sa napomenom “Za konkurs“).

Izvor: mup.vladars.net