Konkurs za Policijsku akademiju

Foto: Amblem MUP Republike Srpske

Obavještavamo da je danas 19.03.2021. godine u “Glasu Srpske“ objavljen konkurs za upis kadeta u IX klasu policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji Banja Luka za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice.

Takođe, u istom broju “Glasa Srpske“ objavljen je i Konkurs za upis kadeta XXIII klase policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji Banja Luka.

Sve informacije kao što su:

– tekst konkursa za IX klasu policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji Banja Luka za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice konkursa za IX klasu SAJ,

– tekst konkursa za XXIII klasu policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji Banja Luka konkursa za XXIII klasu,

– Prijavni list za konkurs za IX klasu SAJ-a, Prijavni list IX klasa za SAJ,

– Prijavni list za XXIII klasu Policijske akademije, Prijavni list XXIII klasa,

– pravilnike koji se odnose na proces i kriterije selekcije, te pitanja za test – Pravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske akademije u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akadmiji RS NSPravilnik o postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske akademije u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akadmiji za pripadnike SAJ RS NS

možete da pronađete i na sledećem linku http://education.muprs.org/postupak-selekcije-u-jedinici-za-osnovnu-obuku-policijska-akademija-2/.

Obavještavaju se kandidati za kadete IX klase policijske obuke za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice da mogu konkurisati i za kadete XXIII klase policijske obuke.

Kandidati za IX klasu SAJ-a podnose prijavni obrazac sa kompletnom dokumentacijom koja se traži po konkursu. Ujedno, za vrijeme za koje je Konkurs otvoren, podnose samo prijavni obrazac za XXIII klasu policijske obuke, uz napomenu da su konkurisali i za IX klasu SAJ (navesti i šifru).

Selekcija i testiranja (ljekarski pregled, provjera motoričkih sposobnosti, test opšte informisanosti, usmeni dio testiranja) obaviće se prvo za kandidate zainteresovane za IX klasu SAJ.

Kandidati koji ne prođu ljekarski pregled za pripadnike SAJ imaju pravo da pristupe ljekarskom pregledu za kandidata za  XXIII klase policijske obuke.

Kandidati koji ne zadovolje kriterijume procjene psihofizičke izdržljivosti za pripadnike SAJ (a prijavili su se i na konkurs za  XXIII klasu policijske obuke), će biti rangirani na rang listi uspješnosti kandidata za kadete XXIII klase.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća kandidati mogu dobiti informacije na telefon broj: 051/333-649 ili 051/333-651.

U skladu sa trenutnom situacijom vezano za epidemiju virusa korona, te u skladu sa mjerama samozaštite i zaštite drugih građana,  P R E P O R U Č U J E M O  da zainteresovani kandidati za konkurs XXIII za klasu Policijske akademije i IX klasu Policijske akademije za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice, potrebnu konkursnu dokumentaciju sa prijavom dostave poštom na adresu: Uprava za policijsku obuku, Bulevar vojvode Živojina Mišića 10a, Banja Luka (sa napomenom “Za konkurs“).

Izvor: education.muprs.org