Konkurs JU SŠC Bratunac za upis učenika u prvi razred za školsku 2020/2021. godinu

Konkurs JU SŠC Bratunac za upis učenika u prvi razred za školsku 2020/2021. godinu.

J.U,, SREDNJOŠKOLSKI CENTAR

BRATUNAC,,

Broj: 170/2020

Datum: 29.05.2020 . godine

 

U vezi sa  članom 64. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (  Službeni glasnik Republike Srepske br. 41/18, 35/20 ) ,JU.,,  SREDNJOŠKOLSKI CENTAR BRATUNAC,,  r a s p i s u j e

 

                 K  O  N  K  U  R  S

                                                                      za upis učenika u prvi razred za školsku 2020/2021.god.

 

Struka: Geodezija i građevinarstvo:

Arhitektonski tehničar – 1 odjeljenje – 24 učenika – 4. stepen

Građevinski tehničar – 1 odjeljenje – 24 učenika – 4. stepen

Struka: Mašinstvo i obrada metala

Tehničar za CNC tehonologije – 1 odjeljenje – 24 učenika – 4. stepen

Obrađivač mezala rezanjem – 0,5 odjeljenja – 12 učenika – 3. stepen

Bravar – zavarivač – 0,5 odjeljenja – 12 učenika – 3. stepen

Struka: Elektrotehnika

Tehničar elektroenergetike – 1 odjeljenje – 24 učenika – 4. stepen

Električar – elektroinstalater – 0,5 odjeljenja – 12 učenika – 3. stepen

Autoelektričar – 0,5 odjeljenja – 12 učenika – 3. stepen

Ukupno mjesta na konkursu: 144 (6 odjeljenja)

UPISNI ROKOVI:

Upis učenika  u prvi razred vrši se u dva upisna roka:

 

JUNSKI UPISNI ROK : OD 15 do 26. juna 2020. godine

JULSKI UPISNI ROK:  OD 06. do 17. jula 2020. godine

 

JUNSKI UPISNI ROK: Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole  počinje  u ponedjeljak   15.06. god. a završava se u utorak 16.06. 2020. godine za učenike koji imaju 60 i više bodova.

 

Rezultati upisa biće objavljeni na oglasnoj tabli Škole 18.06.2020. godine do 10 časova.

 

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole počinje u ponedjeljak   22.06.2020. godine  a završava se u srijedu,  24.06.2020. godine   za učenike koji imaju manje od 60 bodova.

Rezultati upisa biće objavljeni na oglasnoj tabli Škole 26.06.2020. godine

 

JULSKI  UPISNI ROK:

 

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje i srednje trogodišnje škole u julskom upisnom roku počinje u ponedjeljak  06.07.  a završava se u srijedu  08.07.2020.godine.

Rezultati upisa biće objavljeni 10.07.2020. godine na oglasnoj tabli Škole do 10 časova.

 

Od ponedeljka 13.07.2020. godine do petka 17.07.2020. godine kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odnosno zanimanje gdje ima slobodnih mjesta.

Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja .

Kandidatima se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja.Rangiranje se vrši prema uspjehu u oba zanimanja.

Redosled kandidata utvrđuje se prema  ukupnom broju bodova dobijenih po osnovu:

 

 • Opšteg uspjeha u osnovnoj školi (šesti,sedmi,osmi i deveti razred)
 • Posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje koje se želi upisati (osmi i deveti  razred )
 • Na osnovu  opšteg uspjeha iz osnovne škole učenik može osvojiti  maksimalno 50 bodova, a po osnovu predmeta koji se boduju 20 bodova. Po oba kriterija učenik može osvojiti maksimalno 70 bodova.

 

USLOVI ZA UPIS:

 

 1. Pravo upisa u prvi razred imaju učenici sa završenom osnovnom školom i koji na dan upisa nisu stariji od 17 godina
 2. Učenik koji se upisuje u školu  sa posebnim obrazovnim potrebama može imati drugu starosnu granicu za upis u prvi razred.
 3. U srednju školu učenici sa posebnim obrazovnim potrebanma upisuju se na osnovu rješenja, nalaza i mišljenja nadležne stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine u smetnjama u razvoju i priloženog mišljenja o napredovanju učenika iz osnovne škole iz koje učenik dolazi
 4. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju originalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole i izvodom iz matične knjige rođenih.

 

DOKUMENTA ZA UPIS:

 

 • Prijava za upis – popunjava se prilikom prijavljivanja u školu

Originalnu diplomu,  svjedočanstvo o završenim razredima osnovne škole, odnosno nostrifikovano svjedočanstvo ili potvrda o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju

 • Izvod iz matične knjige rođenih.
 • Diplomu ,, Vuk Stefanović Karadžić,,
 • Diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za zanimanje
 • Diplomu za osvojeno prvo,drugo i treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja.
 • Adresirani koverat sa imenom,prezimenom i adresom kandidata koji se prijavljuje na konkurs.

 

 

Vlada Republike Srpske će finansirati stipendije u iznosu od 100 KM i prevoz na mjesečnom nivou, učenicima koji se upisuju u prvi razred srednje škole, smjer bravar-zavarivač i obrađivač metala rezanjem, u školskoj 2020/21. godini.