KONAČNE RANG LISTE STIPENDISTA ZA ŠK.2019/20 GODINU

Na Konkurs za dodjelu studentskih stipenija u akademskoj 2019/20 godini koji je bio otvoren od .8 januara do 7.februara 2020.godine, prispjelo je ukupno 156 zahtjeva.

Nepotpune prijave, kao i prijave studenata koji nisu ispunjavali neki od navedenih uslova iz Konkursa i Pravilnika ( ukupno 17 ) su odbačene,tako da je 139 zahtjeva bodovano i rangirano.

Odlukom Načelnika Opštine Bratunac o proširenju broja korisnika stipendije iz budžeta Opštine za akademsku 2019/20 godinu, broj 02-020-26/20 od 2.03.2020.godine 139 studenata će primati stipendiju u iznosu od 100 KM za period od 9 ( devet ) mjeseci, počev od 01.03.2020. do 30.11.2020.g.

Ukupna sredstva za stipendiranje studenata u šk.2019/20 su 125.100 KM.

Ovom prilikom obavještavamo sve studente da će se svečano potpisivanje Ugovora obaviti 13. marta ( petak ) sa početkom u 11 časova u Bioskopskoj sali Doma Kulture.

Konačna rang lista za šk.2019/20 za prvu godinu

Konačna rang lista za šk.2019/20 – na osnovu prosjeka ocjena

Konačna rang lista za šk.2019/20-  na osnovu materijalnog stanja

Izvor: opstinabratunac.com