Koalicija „Zajedno za Srebrenicu“: Saopštenje za javnost

U nastavku prenosimo saopštenje za javnost koje je na našu adresu pristiglo od predstavnika Koalicije „Zajedno za Srebrenicu“:

„U vezi saopštenja dijela bošnjačkih stranaka u Srebrenici (SDA, SBB, SBiH i DF) na dugo čekano, članova porodica i rodbine, opijelo po hrišćanskim pravoslavnim običajima na mjestu na kome su, nakon dugogodišnjeg skrivanja, konačno pokopani ostaci 108 Srba, pobijenih na jedan od najvećih hrišćanskih praznike Prve i Druge Trojice 1943.g.u gradu Srebrenica, želimo da informišemo javnost o sljedećim činjenicama:
Strašne zločine u svim selima srebreničke opštine, koji su po karakteru bili genocidni, počinile su, u okviru Nezavisne Države Hrvatske, ustaške formacije, čiji su komandanti bili Hrvati katolici a izvršioci domaći muslimani, često iz do tada najmoćnih muslimanskih porodica koje su se na popisima izjašnjavali kao Srbi islamske vjeroispovijesti. To su bile komšije Srba pravoslavaca koje su pronalazili u najudaljenijim selima, zasretali na putevima, sakupljali po njivama, na vjerskim slavama, u crkvama, koristeći i zloupotrebljavajući jednostrano komšijsko povjerenje, odvodili u improvizovane logore u kojima su mučeni i pljačkani a potom strijeljani i poklani. Tako su prošli Srbi na Zalazju, u Podravanju, na Brežanima, u Žedanjskom, u Skelanima, Klotjevcu, Vitlovcima, Toplici, Postolju, u gradu Srebrenici….
U samom gradu ustaše (Hrvati i komšije muslimani) su pobile i poklale 108 Srba, isključivo civila, među kojima su najbrojnije žene i djeca. Mnoge porodice i familije su potpuno uništene. Prema izjavama svjedoka, tom prilikom je ubijeno nekoliko Roma koji nisu htjeli učestvovati u potkazivanju Srba komšija. Tijela pobijenih i poklanih su zatrpana na nekoliko mjesta. Nakon rata nova komunistička vlast u kojoj su značajnu ulogu činili bivši ustaški vojnici ili njihovi srodnici, prikrivala je grobnice i na nekim gradili čak i školske toalete. Kada su smislili naziv: „žrtve fašizma“, „partizansko groblje“, „spomenike sa petokrakama“, kako bi pravili bratstvo i jedinstvo čija je osnova bila skrivanje broja pobijenih Srba u Jasenovcu, Gradini, Kozari, jamama po Hercegovini i drugdje, vlasti su riješile da ostatke pobijenih i poklanih sahrane u partizanska groblja i spomen-kosturnice, kao žrtve fašizma. Tako se desilo u Srebrenici i srebreničkim selima. Tada niko nije pitao članove porodica ili rodbinu, a još manje Srpsku Pravoslavnu Crkvu, na koji način izvršiti upokojenje ostataka pobijenih Srba hrišćana pravoslavaca. O tome se moglo samo šaputati. Konačnu presudu donio je Sud u Sarajevu, koji je konstatovao „da nema dovoljno dokaza“ za kažnjavanje izvršilaca pokolja. To se uklopilo u partizansko groblje s ciljem da će se vremenom nametnuti laž kako su tu izginuli partizani u borbama sa fašistima (Nijemcima, ustašama Hrvatima i muslimanima) ili u borbama sa četnicima. Djeca, žene i starci tako su postali partizani iznad čijih kostiju su postavljane petokrake, umjesto krstova zbog kojih su ih komšije muslimani i pobili. Zatiranju ovih činjenica doprinijelo je skrnavljenje groblja i Crkve u gradu tokom posljednjeg rata. Na posebnoj meti, kao izraz neizmjerne mržnje, su bile ploče sa imenima iz kojih se vidio pol i satrosna dob pobijenih Srba.
Svi oni koji poštuju žrtve, zalagaće se za dostojanstveno upokojenje propisanim vjerskim obredom, parastosom. To je obaveza Srpske Pravoslavne Crkve i želja članova porodica i rodbine pobijenih. Svaka osuda vjerskog obreda je ispoljavanje nastavka mržnje prema svemu što je Srpsko. Razlog za njihovo ubijanje je što su bili Srbi pravoslavci. Toga su svjesni aktivisti današnjih bošnjačkih političkih stranaka koji osporavaju opijelo i parastos za 108 pobijenih Srba, nastavljajući politiku svojih očeva, djedova i srodnika koji su pobili ili podkazali svoje komšije.
U prilogu se nalazi spisak imena pobijenih Srba u naselju Srebrenica:
ŽRTVE U GRADU SREBRENICI:

Stanojević Vasilija i sestra mu Jela, Lazarević Ljeposava, Duško i Cvijha; Jevtić Jevrem, Nikolić Jela, Prolok Doka, Cvetinović Darinka i Slavoljub, Miladinović Savo, Gavrić Savka i Sreten (Savkin sin), Stefanović Dragica i sinovi joj Vlado i Nikola i kćeri Vasilija, Vida, Milka i Anica, Mitrović Jelena i kći joj Mirjana; Krsmanović Milka i Staka, Savić Milorad, Hrkalović Rado, Milka i Staka, Jokić Anđelija, Potkonjak Darinka i njeno dijete, Milošević Mile, Spasojević Jevtan, žena mu Milka i kćeri Simana i Božana, Laketić Aleksa i žena mu Julka, Filipović Jovo, Nikolić Danica, Tanasijević Stana, Kokić Milovan i žena mu Julka, Radivojević Lazo i žena mu Staka, Zečević Uroš, žena mu Jelena i kćer Nevena, Lazić Pero i žena mu Stoja i Ljubica, Aganović Vera, sin joj Nenad i kćeri Cana i Draga.
Jovanović Kata, sin joj Pavle i kćer Stana, Jovanović Stana i kćer joj Milojka, Jovanović Savo i sin mu Živko, Jovanović Draginja i Jovanović Mileva, Vasić Marta, Bjelica Zora, Martina ćerka, sa petoro djece, Gordić Juca, Pejić Danica, Bogović Marta, Grujičić Gina i sin joj Pavle, Grujičić Ljubo, žena mu Mileva i Milevina kćer iz prvog braka, Nikolić Jela, Nikolić Jovo i Vasilija, Popović Sofija, Stanojević Vasilije i Radinka, Milošević Saveta, Savić Vuka i njene dvije kćeri, Petrović Kosta i žena mu Mileva, Milić Joka, Nešković Draginja, Krstić Vera i njena kćer, Vujadinović Marijan, Stjepanović Milka i dvije joj kćeri, Jokić Milovan i žena mu Julka, žena Jakić Ilije i Vuka, žena Koje putara (ne zna mu se prezime) i njihovo troje djece i kćer financa Mitra“, navedeno je u saopštenju.