Jutarnji program sa Hasudinom Mustafićem: „Očekujemo da će svi putevi na području opštine biti prohodni u toku dana“

Pojedini putni pravci na području opštine Srebrenica i dalje su neprohodni zbog snijega koji je padao prethodnih dana, a u udaljenijim selima nema ni električne energije. Tim povodom, u našem Jutarnjem programu razgovarali smo sa Hasudinom Mustafićem ispred Civilne zaštite Opštine Srebrenica.

„Prema podacima kojima raspolažemo, visina sniježnog pokrivača u gradu je pet do deset centimetara, dok je visina snijega u brdsko-planinskim krajevima od 20 do 30 centimetara. Međutim, mjesitmično je visina sniježnog pokrivača daleko veća od 30 centimetara zbog sniježnih nanosa. Takav je slučaj u dijelovima mjesnih zajednica Luka, Skenderovići, Podravanje, Radoševići, Brežani, Krnjići, Osatica, Vijogor i Toplica. Tokom noći sa petog na šesti februar padao je snijeg na već postojeći sniježni poklrivač koji se nije bio otopio, tako da je u ovim mjesnim zajednicama visina sniježnog pokrivača i sniježnih nanosa daleko veća“, rekao je Mustafić.

Na području opštine Srebrenica ima problema i sa električnom energijom.

„Trenutno nije u funkciji dalekovod  u naselju Klotjevac, tako da su trenutno bez struje naselja koja se snabdijevaju sa tog dalekovoda, dakle, radi se o naseljima Klotjevac, Ljeskovik, Karadžići i Urisići, takođe problema sa strujom imaju i pojedini dijelovi MZ Potočari. Vodosnabdijevanje je, prema podacima KP ‘Polet’, uredno i nema kvarova na vodovodnoj mreži“, dodao je Mustafić.

Tokom noći očišćeni su putevi u MZ: Osatica, Skelani, Toplica i Radoševići, očišćena je i većina lokalnih pravaca u MZ Orahovica i Brežani.

„Tokom dana očekuje se da će biti očišćeni i putni pravci u MZ Sućeska, Podravanje, Kostolomci i Ratkovići. Od juče poslijepodne aktivno se radi i na čišćenju putnog pravca Podravanje-Luka-Krušev Do. Izvođač radova na zimskom održavanju puteva je firma ‘Tehnometal’ iz Vlasenice, oni imaju adekvatnu građevinsku mehanizaciju. Budući da je lokalni pravac dug 25 kilometara uglavnom praninski, to usporava čišćenje. Tokom noći očišćeno je približno devet kilometara, negdje malo dalje od lokaliteta Stublići idući od Podravanja. Mehanizacija je od ranih jutarnjih sati angažovana na čišćenju ovog putnog pravca, te očekujemo da će ovaj putni pravac biti prohodan u toku dana.

U više navrata pokušali smo stupiti u kontakt sa MZ Luka, nedostupni su, usljed nepokrivenosti signala mobline telefonije. Što znači da vjerovatno nemaju električne energije, jer se područje MZ Luka strujom snabdijeva sa podrčuja opštine Rogatica. Nismo imali poziva ugroženih stanovnika, u slučaju da do toga dođe, mi ćemo, kao i do sada, reagovati u skaldu sa svojim mogućnostima i pokušati doći do onih kojima je pomoć neophodna“, rekao je za UPSMedia radio Hasudin Mustafić.