JAVNI POZIV ZA PRIJEM NOVINARA U UPS MEDIA/UDRUŽENJE “PRIJATELJI SREBRENICE”

Konkurs je namjenjen diplomcima novinarstva, komunikologije ili drugih društvenih fakulteta.

Lokacija: Srebrenica i Bratunac

Krajnji rok za prijavu je 21. jul 2020.

 

Posao podrazumjeva:

Online, radio i tv novinarstvo,

rad na dnevnoj produkciji UPSMedia,

rad u kancelariji i na terenu.

 

Za prijavljivanje na konkurs, poželjno je da kandidati ispunjavaju sljedeće uslove:

da su diplomci novinarstva, komunikologije ili drugih, prvenstveno društvenih fakulteta,

da posjeduju sklonost ka pisanju i obradi tekstova,

da poznaju rad na računaru,

da su motivisani i posvećeni poslu,

da su snalažljivi, precizni i analitični,

da poštuju obaveze i rokove,

da su, prije svega, timski igrači.

Obavezna je jednomjesečna obuka, nakon čega će poslodavac donijeti odluku o zapošljavanju.

 

Prijavljivanje se vrši slanjem CV-a sa fotografijom mejlom na adresu office@prijateljisrebrenice.org.

Dodatne informacije putem telefona: 066 702 495.