JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU DVADESET PLASTENIKA POVRŠINE 100 М2 SA DODATNOM OPREMOM UZ SUFINANSIRANJE PROJEKTA

29.09.2020 Piše: urednik
Na osnovu člana 59. i člana 82. stav 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19) i člana 67. Statuta opštine Bratunac („Službeni Glasnik opštine Bratunac“ broj: 10/17) i Sporazuma o saradnji broj 02-020-289/20 od 11.09. 2020. godine zaključenog između opštine Bratunac i humanitarne organizacije „Muslim Aid“ u sklopu realizacije projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“, Načelnik opštine Bratunac raspisuje:
JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset (20) plastenika površine 100 м2 sa
dodatnom opremom uz sufinansiranje projekta
I    PRAVO UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA 
Pravo na učešće u Projektu prioritetno imaju lica kojima je utvrđen status povratnika, izbjeglog ili interno raseljenog lica zatim socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Bratunac koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište koje posjeduju uži članovi porodice kao i zemljište uzeto u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.
(1) Podnosioci zahtjeva  treba da ispunjavaju  slijedeće uslove:
a) Da je povratnik, izbjeglo ili interno raseljeno lice,
b) Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
c) Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
d) Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
e) Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (547,80 KM),
f) Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.
Ukoliko se na Javni poziv koji raspisuje Opština Bratunac u skladu sa ovim Javnim pozivom ne prijavi dovoljan broj aplikanata koji ispunjavaju traženi uslov da su povratnici, izbjegla ili interno raseljena lica razmatraće se aplikacije podnosioca zahtjeva koji ispunjavaju ostale uslove.
Nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta je Komisija za dodjelu plastenika koju imenuje  Načelnik opštine Bratunac.
Kompletan tekst Javnog poziv možete preuzeti na zvaničnoj stranici opštine Bratunac.
Izvor: opstinabratunac.com