JAVNI POZIV ZA NAJUSPJEŠNIJE STUDENTE OPŠTINE BRATUNAC

Broj: 02/1-612 -6 /20

Datum: 18.08.2020.g

Povodom Dana Opštine Bratunac ,Načelnik Opštine će u Skupštinskoj sali 25.09.2020.g. uručiti 6 ( šest ) novčanih nagrada najuspješnijim studentima državnih fakulteta Prvog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 9 ( devet ) i više.

Novčane nagrade će se dodjeliti najuspješnijim studentima u 6 kategorija:

–       najuspješniji student PRVE godine – nagrada 200KM

–       najuspješniji student DRUGE godine – nagrada 200 KM

–       najuspješniji student TREĆE godine – nagrada 200 KM

–       najuspješniji student ČETVRTE godine – nagrada 200 KM

–       najuspješniji student PETE godine – nagrada 200 KM

–       najuspješniji student ŠESTE godine – nagrada 200 KM

 

Ovim putem pozivamo sve studente sa područja opštine Bratunac koji ispuljavaju uslove iz Javnog poziva, da Prijave sa kratkom biografijom,fotokopijom prve stranice Indeksa ,fotokopijom lične karte i Uvjerenjem fakulteta o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studiranja,dostave najkasnije do 18.09.2020.godine u Šalter salu, sa naznakom „ Javni poziv za najuspješnije studente “

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

  1. prosjek ocjena 9 i više
  2. da su studenti Prvog ciklusa državnih fakulteta
  3. da nisu obnavljali nijednu godinu studiranja
  4. lična karta izdata u Bratuncu

Studenti koji budu ispunjavali uslove iz Javnog poziva,a ne budu rangirani kao najuspješniji u 6 kategorija,dobiće novčane nagrade u iznosu od 100 KM.

U slučaju da 2 (dva ) ili više studenata imaju jednaku prosječnu ocjenu,prednost će imati student sa većim brojem položenih predmeta.

Javni poziv će biti istaknut na Oglasnoj tabli Opštine Bratunac i obajvljen na veb stranici opštine Bratunac.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Nedeljko Mlađenović,dipl.ing.maš. s.r.

Izvor: www.opstinabratunac.com