Javni poziv za najuspješnije studente iz Bratunca

Načelnik Opštine Bratunac će u Skupštinskoj sali 25. septembra uručiti 6 ( šest ) novčanih nagrada najuspješnijim studentima državnih fakulteta Prvog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 9 ( devet ) i više.

Novčane nagrade će se dodjeliti najuspješnijim studentima u 6 kategorija:

– najuspješniji student PRVE godine – nagrada 200KM

– najuspješniji student DRUGE godine – nagrada 200 KM

– najuspješniji student TREĆE godine – nagrada 200 KM

– najuspješniji student ČETVRTE godine – nagrada 200 KM

– najuspješniji student PETE godine – nagrada 200 KM

– najuspješniji student ŠESTE godine – nagrada 200 KM

Ovim putem pozivamo sve studente sa područja opštine Bratunac koji ispuljavaju uslove iz Javnog poziva, da Prijave sa kratkom biografijom,fotokopijom prve stranice Indeksa ,fotokopijom lične karte i Uvjerenjem fakulteta o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studiranja,dostave najkasnije do 15.09.2018.godine u Šalter salu, sa naznakom „ Javni poziv za najuspješnije studente “

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

prosjek ocjena 9 i više
da su studenti Prvog ciklusa državnih fakulteta
da nisu obnavljali nijednu godinu studiranja
lična karta izdata u Bratuncu
Studenti koji budu ispunjavali uslove iz Javnog poziva,a ne budu rangirani kao najuspješniji u 6 kategorija,dobiće novčane nagrade u iznosu od 100 KM.

U slučaju da 2 (dva ) ili više studenata imaju jednaku prosječnu ocjenu,prednost će imati student sa većim brojem položenih predmeta.

Javni poziv će biti istaknut na Oglasnoj tabli Opštine Bratunac i obajvljen na Web stranici opštine Bratunac.

Izvor: Sajt Opštine Bratunac