JAVNI POZIV ZA DODJELU DVADESET (20) PLASTENIKA POVRŠINE 100 M2 SA DODATNOM OPREMOM UZ SUFINANSIRANJE PROJEKTA

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja opštine Bratunac koji se odnose na podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju  i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Bratunac i NVO „Caritas Švajcarske“, broj:54/2C/P160049/OUT  kojim su osigurana donatorska sredstva od strane  „Caritas Švajcarske“ 40%, Opštine Bratunac 40% i vlastitog učešća korisnika 20%, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području opštine Bratunac, Načelnik opštine raspisuje:
JAVNI POZIV
za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset (20) plastenika površine 100 m2 sa dodatnom
opremom uz sufinansiranje projekta
I   PRAVO UČEŠĆA
Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Bratunac  koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.
II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA
Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava sledeće uslove:
1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
2. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava prije dodjele plastenika,
3. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
4. da  ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
5. da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,
6. da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od jednog dana.
7. prednost prilikom odabira će imati korisnici koji u prethodne 3 godine nisu ostvarili pravo na dobijanje plastenika
Opština Bratunac i Karitas Švajcarske su nosioci aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.
Kompletan tekst Javnog poziva može se preuzeti OVDJE
Izvor: opstinabratunac.com