JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/ NVO ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA

Opština Bratunac poziva sve organizacije civilnog društva( OCD)/nevladine organizacije ( NVO) registrovane na području opštine Bratunac da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Bratunac i koji:

  • afirmišu kulturne potencijale i kulturne posebnosti opštine Bratunac,
  • afirmišu,pomažu i unapređuju očuvanje životne sredine i podižu nivo ekološke kulture,
  • unapređuju razvoj zdravlja i fizičke kulture žena,djece i omladine,
  • afirmišu i pomažu razvoj sela,očuvanje istorije,tradicije i običaja,
  • afirmišu i pomažu poljoprivrednu proizvodnju,
  • pomažu rješavanju potreba građana na socijalnom i obrazovnom nivou,
  • afirmišu i pomažu razvoj turističkih potencijala opštine Bratunac,
  • afirmišu humanitarni rad i humanitarne aktivnosti
  • uključuju i angažuju veći broj volontera,
  • pomažu u prevenciji incidenata prouzrokovanih mržnjom

Ukupna sredstva koja će se dodjeliti putem Javnog poziva iznose 41.500,00 KM.

Maksimalan iznos sredstava po projektu je 5.000 KM (konvertibilnih maraka),a udruženja koja konkurišu na Javni poziv mogu prijaviti samo jedan projekat.

Preuzeto sa: Opština Bratunac