Javni poziv o finansiranju/sufinansiranju sportskih klubova, udruženja građana i ostalih nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica u 2020. godini

Sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se sportskim klubovima, Udruženjima građana i ostalih Nevladinih organizacija sa područja Opštine Srebrenica u cilju finansiranja/sufinansiranja troškova aktivnosti za redovnu djelatnost i sportska takmičenja, projekata u 2020. godini, iz budžeta Opštine Srebrenica za kalendarsku 2020. godinu.

Ukupan iznos sredstava iz budžeta Opštine Srebrenica u 2020. godini, namijenjenih za finansiranje sportskih klubova, Udruženja građana i Nevladinih organizacija po javnom pozivu iznosi 155.000,00 KM, ekonomski kod: 415213 – tekući grantovi sportskim klubovima, NVO i udruženjima građana.

Javni poziv biće otvoren do 25.02.2020. godine, a aplikacioni obrasci sa dokumentacijom se predaju u zatvorenoj koverti u Šalter Sali opštine Srebrenica sa naznačenom adresom Opština Srebrenica ul. Srebreničkog odreda bb Srebrenica 75430 sa naznakom „Komisija za finansiranje/sufinansiranje sportskih klubova, udruženja građana i ostalih Nevladinih organizacija sa područja opštine Srebrenica u 2020. godini – NE OTVARAJ“ ili putem pošte.

Cijeli tekst Javnog poziva pogledajte na linku: JP SPORT, UG I NVO ZA 2020. GOD.

Dokumenti za preuzimanje vezani za ovaj Javni poziv:
1. Lična izjava – sport (2020);
2. Izjava o podobnosti (2020);
3. Izjava o procentu učešća (2020);
4. Prijava za NVO i UG (2020);
5. Prijava za sport (2020);
6. Projektni prijedlog (2020);
7. Pregled budžeta (2020).

Izvor: www.srebrenica.gov.ba