Izvještaj o sniježnim padavinama na području opštine Srebrenica u 8:00 sati

12.01.2021 Piše: urednik

SrebrenicaUvaženi,

Prema podacima kojima raspolaže Služba civilne zaštite Opštinske uprave opštine Srebrenica, visina sniježnog pokrivača u urbanom/gradskom dijelu opštine je od 10 do 15 cm, a u brdsko-planinskim dijelovima opštine visina sniježnog pokrivača je 40-50 cm. Mjestimično, u brdsko-planinskim predjelima opštine visina sniježnog pokrivača je veća od 50 cm zbog sniježnih nanosa (dijelovi Mjesnih zajednica Luka, Skenderovići, Podravanje, Radoševići, Brežani, Krnjići, Osatica, Sućeska, Viogor i Toplica).

Prema informacijama iz Elektrodistribucije Srebrenica, snadbijevanje električnom energijom cjelokupnog područja opštine je uredno i nisu evidentirani kvarovi na niskonaponskoj elektromreži.

Prema podacima iz JKP „POLET„ Srebrenica snadbijevanje vodom grada i prigradskih naselja je uredno. Također, snadbijevanje vodom u Mjesnoj zajednici Skelani je uredno i nisu evidentirani kvarovi na vodovodnoj mreži.

Prema podacima iz Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Srebrenica koje je zaduzeno za nadzor nad zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine, tokom dana 11.01.2021.godine očišćeni su sljedeći lokalni i nekategorisani putni pravci: Kragljivoda-Krst-Klotjevac, Kragljivoda-Tokoljaci-Krnjići, Kragljivoda-Stop (Lemeši), Kragljivoda-Poljak-Nogačevići-Brana H.E.“Perućac„,Jezero-Stajčići, Jezero-Aloga-Krstača-Pale, Elezovac-Grujičići-Karno, Božarovići-Šljivica-Skejići-Miličevići, Prohići-Urisići, Jezero-Katanići-Radovčići, Krst-Oštrika, Žutica-Brda-Srebrenica, Spasin do-Gornje Žedanjsko- Donje Žedanjsko-Žutica, Johovača-Podgaj-Meraje, Kazani-Mješci-Kovačice, Podravanje-Luka-Krušev do, Ljubisavići-Pusmulići-Orahovica, Okolišta-Kazani i lokalni putni pravci u Mjesnoj zajednici Potočari. Tokom dana 12.01.2021.godine, planirano je čišćenje preostalih putnih pravaca u Mjesnim zajednicama Sućeska, Podravanje, Radoševići i Viogor.

Tokom večernjih sati dana 11.01.2021.godine stupili smo u kontakt sa Predsjednikom Savjeta Mjesne zajednice Luka, te smo dobili informacije da je snadbijevanje električnom energijom i signalom mobilne telefonije područja Mjesne zajednice uredno i da nema ugroženog stanovništva. Također, dobili smo informaciju da je građevinska mehanizacija angažovana na čišćenju lokalnog putnog pravca Podravanje-Luka-Krušev do u poslijepodnevnim satima očistila predmetni putni pravac.

Tokom jutarnjih sati od strane stanovništva sa područja naše lokalne zajednice nismo imali poziva, kao ni informacija o eventualno ugroženom stanovništvu usljed snijega i sniježnih padavina, te o potrebi za intervencijom u svrhu transporta bolesnih osoba do Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja„ Srebrenica ili potrebi za dostavljanjem lijekova.

Ukoliko se ukaže potreba blagovremeno ćemo reagovati, te u skladu sa mogućnostima doći do svih onih kojima je pomoć neophodna.

Trenutno na području naše opštine preovladava oblačno vrijeme bez padavina.

Za sve eventualne promjene kao i za stanje na području naše opštine po pitanju snijega i sniježnih padavina bit će te blagovremeno obavješteni.

S poštovanjem.

Obrađivač: Hasudin Mustafić

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu i,

2.a/a. Načelnik odjeljenja

Bego Bektić