Izvještaj o sniježnim padavinama na području opštine Srebrenica u 8:00 sati

SrebrenicaUvaženi,

Prema podacima kojima raspolaže Služba civilne zaštite Opštinske uprave opštine Srebrenica, visina sniježnog pokrivača u urbanom/gradskom dijelu opštine je od 10 do 15 cm, a u brdsko-planinskim dijelovima opštine visina sniježnog pokrivača je 40-50 cm. Mjestimično, u brdsko-planinskim predjelima opštine visina sniježnog pokrivača je veća od 50 cm zbog sniježnih nanosa (dijelovi Mjesnih zajednica Luka, Skenderovići, Podravanje, Radoševići, Brežani, Krnjići, Osatica, Sućeska, Viogor i Toplica).

Prema informacijama iz Elektrodistribucije Srebrenica, snadbijevanje električnom energijom cjelokupnog područja opštine je uredno i nisu evidentirani kvarovi na niskonaponskoj elektromreži.

Prema podacima iz JKP „POLET„ Srebrenica snadbijevanje vodom grada i prigradskih naselja je uredno. Također, snadbijevanje vodom u Mjesnoj zajednici Skelani je uredno i nisu evidentirani kvarovi na vodovodnoj mreži.

Prema podacima iz Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Srebrenica koje je zaduzeno za nadzor nad zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine, većina lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine je neprohodno. U toku je čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva u Mjesnim zajednicama Sućeska i Orahovica, te lokalnog putnog pravca Podravanje-Luka-Krušev do. Također, tokom dana planirano je čišćenje ulica u gradskom dijelu opštine, te čišćenje lokalnih i nekategoprisanih puteva u Mjesnoj zajednici Potočari.

Tokom jutarnjih sati dana 11.01.2021.godine, nismo uspjeli stupiti u kontakt sa Predsjednikom Savjeta Mjesne zajednice Luka iz razloga što je na području Mjesne zajednice došlo do prekida u snadbijevanju signalom mobilne telefonije, a vjerovatno i do prekida u snadbijevanju električnom energijom budući da se područje Mjesne zajednice Luka električnom energijom snadbijeva sa područja opštine Rogatica.

Tokom jutarnjih sati od strane stanovništva sa područja naše lokalne zajednice nismo imali poziva, kao ni informacija o eventualno ugroženom stanovništvu usljed snijega i sniježnih padavina, te o potrebi za intervencijom u svrhu transporta bolesnih osoba do Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja„ Srebrenica ili potrebi za dostavljanjem lijekova.

Ukoliko se ukaže potreba blagovremeno ćemo reagovati, te u skladu sa mogućnostima doći do svih onih kojima je pomoć neophodna.

Trenutno na području naše opštine preovladava oblačno vrijeme bez padavina.

Za sve eventualne promjene kao i za stanje na području naše opštine po pitanju snijega i

sniježnih padavina bit će te blagovremeno obavješteni.

S poštovanjem.

Obrađivač: Hasudin Mustafić

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu i,

2.a/a. Načelnik odjeljenja

Bego Bektić