Izvještaj o sniježnim padavinama na području opštine Srebrenica u 08:00 sati

SrebrenicaUvaženi,

Prema podacima kojima raspolaže Služba civilne zaštite Opštinske uprave opštine Srebrenica, visina sniježnog pokrivača u urbanom/gradskom dijelu opštine je od 10 do 15 cm, a u brdsko-planinskim dijelovima opštine visina sniježnog pokrivača je 25-35 cm. Mjestimično, u brdsko-planinskim predjelima opštine visina sniježnog pokrivača je veća od 35 cm zbog sniježnih nanosa (dijelovi Mjesnih zajednica Luka, Skenderovići, Podravanje, Radoševići, Brežani, Krnjići, Osatica, Sućeska, Viogor i Toplica).

Prema informacijama iz Elektrodistribucije Srebrenica, snadbijevanje električnom energijom cjelokupnog područja opštine Srebrenica je uredno i nisu evidentirani kvarovi na niskonaponskoj elektromreži.

Prema podacima iz JKP „POLET„ Srebrenica snadbijevanje vodom grada i prigradskih naselja je uredno. Također, snadbijevanje vodom u Mjesnoj zajednici Skelani je uredno i nisu evidentirani kvarovi na vodovodnoj mreži.

Prema podacima iz Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Srebrenica koje je zaduzeno za nadzor nad zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine, tokom dana planirano je čišćenje lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca u Mjesnim zajednicama Skelani i Kostolomci. Na pojedinim lokalnim i nekategorisanim putnim pravcima u brdsko-planinskom dijelu opštine Srebrenica koji su očišćeni u prethodnom periodu saobraćaj se odvija otežano usljed formiranja sniježnih nanosa i ugaženog snijega na kolovozu, te je obavezna je upotreba adekvatne zimske opreme-lanaca.

Tokom jutarnjih sati dana 28.01.2021.godine stupili smo u kontakt sa Predsjednikom Savjeta Mjesne zajednice Luka, te dobili informaciju da je snadbijevanje električnom energijom i signalom mobilne telefonije područja Mjesne zajednice uredno i da nema ugroženost stanovništva.

Tokom jutarnjih sati dana 28.01.2021.godine od strane stanovništva sa područja naše lokalne zajednice nismo imali poziva, kao ni informacija o eventualno ugroženom stanovništvu usljed snijega i sniježnih padavina, te o potrebi za intervencijom u svrhu transporta bolesnih osoba do Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja„ Srebrenica ili potrebi za dostavljanjem lijekova.

Ukoliko se ukaže potreba blagovremeno ćemo reagovati, te u skladu sa mogućnostima doći do svih onih kojima je pomoć neophodna.

Za sve eventualne promjene kao i za stanje na području naše opštine po pitanju snijega i sniježnih padavina bit će te blagovremeno obavješteni.

S poštovanjem.

Obrađivač: Hasudin Mustafić

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu i,

2.a/a. Načelnik odjeljenja

Bego Bektić