Izvještaj o sniježnim padavinama na području opštine Srebrenica u 08:00 sati

SrebrenicaUvaženi,

Prema podacima kojima raspolaže Služba civilne zaštite Opštinske uprave opštine Srebrenica, visina sniježnog pokrivača u urbanom/gradskom dijelu opštine je od 15 do 25 cm, a u brdsko-planinskim dijelovima opštine visina sniježnog pokrivača je 50-60 cm. Mjestimično, u brdsko-planinskim predjelima opštine visina sniježnog pokrivača je veća od 60 cm zbog sniježnih nanosa (dijelovi Mjesnih zajednica Luka, Skenderovići, Podravanje, Radoševići, Brežani, Krnjići, Osatica, Sućeska, Viogor i Toplica).

Prema informacijama iz Elektrodistribucije Srebrenica, snadbijevanje električnom energijom cjelokupnog područja opštine je uredno i nisu evidentirani kvarovi na niskonaponskoj elektromreži.

Prema podacima iz JKP „POLET„ Srebrenica snadbijevanje vodom grada i prigradskih naselja je uredno. Također, snadbijevanje vodom u Mjesnoj zajednici Skelani je uredno i nisu evidentirani kvarovi na vodovodnoj mreži.

Prema podacima iz Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave opštine Srebrenica koje je zaduzeno za nadzor nad zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine, većina lokalnih i nekategorisanih puteva u brdsko-planinskom dijelu opštine je neprohodna. Tokom dana 15.01.2021.godine vršit će se čišćenje lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Srebrenica u skladu sa prioritetima.

Tokom jutarnjih sati dana 15.01.2021.godine stupili smo u kontarkt sa Predsjednikom Savjeta Mjesne zajednice Luka, te dobili informaciju da je snadbijevanje električnom energijom i signalom mobilne telefonije područja Mjesne zajednice uredno i da nema ugroženost stanovništva. Također, dobili smo informaciju da je lokalni putni pravac Podravanje-Luka-Krušev do trenutno neprohodan.

Tokom jutarnjih sati dana 15.01.2021.godine od strane stanovništva sa područja naše lokalne zajednice nismo imali poziva, kao ni informacija o eventualno ugroženom stanovništvu usljed snijega i sniježnih padavina, te o potrebi za intervencijom u svrhu transporta bolesnih osoba do Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja„ Srebrenica ili potrebi za dostavljanjem lijekova.

Ukoliko se ukaže potreba blagovremeno ćemo reagovati, te u skladu sa mogućnostima doći do svih onih kojima je pomoć neophodna.

Trenutno na području naše opštine preovladava oblačno vrijeme bez padavina.

Za sve eventualne promjene kao i za stanje na području naše opštine po pitanju snijega i sniježnih padavina bit će te blagovremeno obavješteni.

S poštovanjem.

Obrađivač: Hasudin Mustafić

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu i,

2.a/a. Načelnik odjeljenja

Bego Bektić