Izborni etički kodeks imao pozitivan uticaj na predizbornu kampanju 

Izborni etički kodeks smo predstavili u dva multimedijalna sadržaja objavljena prije samih izbora. U narednom tekstukao i intervjuima sa predstavnicima političkih partija koje su potpisnice kodeksagovorimo o procjeni uticaja kodeksate donosimo izvještaj o monitoringu njegovog provodjenja. 

Izborni etički kodeks za lokalne izbore u BiH 2020. godine potpisalo je 6 stranakakoje su učestvovale na lokalnim izborima u Srebrenici. To suSavez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Srpska demokratska stranka (SDS), Demokratski narodni savez (DNS), Socijal-demokratska partija BiH (SDP BiH), Demokratski savez (DEMOS) i Savez za novu politiku ( SNP). 

Radomir Pavlović iz SNSD-a u Srebrenici ističe da je Izborni etički kodeks uticao na krajnji rezultat koji su stranke ostvarile na izborima. Svijest ljudi je bila na višem nivou u poređenju sa izborima 2016. Ističe da su ovi izbori bili više demokratski, da je bilo mnogo manje primjedbi sa biračkih mjesta i nepravilnosti. Po njegovim riječima nije bilo nikakvih sukoba za šta je zaslužan Izborni etički kodeks. Njegova ocjena ovih izbora je da su bili fer i demokratski i da su protekli bez ikakvi neregularnosti. 

SNSD, DNS, SDS i DEMOS SNP su promociju potpisanog kodeksa uradili kroz multimedijalni sadržaj na portalu UPSMediaSadržaj za DNS i SNP-DEMOS objavljen je 09.11., uz gostovanje Elme Kadić iz OSCE-a. DNS je predstavljao Cvijetin Maksimović, a SNP-DEMOS Nikola Simć (član SNP-a). Obojica su istakli značaj poštovanja kodeksa i da to pokazuje ozbiljnost stranaka i kandidatakao i da se nadaju da će svi poštovati ova pravila, ne samo stranke koje su potpisniceSadržaj sa predstavnicima SNSD-a i SDS-a objavljen je 12.11. SNSD je predstavljao dr Radomir Pavlovićdok je Momčilo Cvjetinović pričao ispred SDS-a. Oni su se, takođesložili da je potpisivanje kodeksa korak u pravom smjeru i da je cilj bio da izbori prođu ferdemokratski i u dobroj atmosferi. 

Cvijetin Maksimović iz DNS-a takođe ovu kampanju ocjenjuje pozitivno. Ističe da nije bilo povreda Izbornog etičkog kodeksa ni od strane stranaka ni od strane kandidata. U narednom periodu Izborni etički kodeks se može dograđivati kako bi imali što kvalitetnije izbore, kampanju, ali i izabrane kandidate za odbornike. 

OO DNS Srebrenica je većinu prostora na svom profilu posvetio predstavljanju sopstvenih kandidata za odbornikeIsticane su pozitivne stvariUz to, promovisan je i kandidat za načelnika Mladen Grujičićkoga je podržala koalicija ,,Zajedno za Srebrenicu“ čiji je DNS članTreba istaći da su posebno promovisane žene kandidatkinjeuz promociju projektakoji je pozivao na veću uključenost žena u donošenju odlukaNije bilo velikih skupova, u skladu sa preporukama za borbu protiv širenja epidemije. Na stranici nije bilo materijala koji je usmjeren na ,,blaćenje političkih suparnikaniti pripadnika drugih naroda i vjera. 

Predstavnik SDS-a u Srebrenici Momčilo Cvjetinović smatra da nisu poštovane sve stavke Izbornog etičkog kodeksa tokom kampanje za lokalne izbore 2020. godine. Smatra da postoje zvanični i nezvanični kodeksi. Ističe da su neke partije tajno nanosile štetu drugim strankama omalovažavajući prapadnike drugih stranaka. Javna kampanja prema njegovoj ocjeni bila je sasvim korektna i nije bilo narušavanja stavki kodeksa. 

Poslušajte audio snimke intervjua sa gostima i izvještaj o monitoringu.