Informacije o korona virusu Opštine Srebnrenica

U tekstu su podaci i zaključci Štaba za vanredne situacije Opštine Srebrenica.

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 24.04.2020.godine sa početkom u 11:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Na osnovu Službene zabilješke upućene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijska uprava Zvornik, Policijska stanica Srebrenica, Stanično odjeljenje policije Skelani, a vezano za navode o ilegalnom prelasku granice između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine na teritoriji opštine Srebrenica, Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica nije nadležan za rješavanje problema ilegalnih prelazaka državne granice, te se zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijska uprava Zvornik, Policijska stanica Srebrenica, Stanično odjeljenje policije Skelani da preduzmu mjere iz svoje nadležnosti o navedenoj prijavi. Nakon što opštinskom Štabu za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama dostave informacije vezane za predmetni ilegalni prelazak državne granice u što kraćem vremenskom periodu, opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica će postupati u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 24.04.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 0 (lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom je transportovano na liječenje u Republiku Srbiju, budući da je osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srbije),

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:5,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:0,

6. Broj izliječenih lica:0,

7. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 23.04.2020.godine u 12:00 sati do 24.04.2020.godine u 12:00 sati:0,

8. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 23.04.2020.godine u 12:00 sati do 24.04.2020.godine u 12:00 sati:5,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 23.04.2020.godine do 24.04.2020.godine:5 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 23.04.2020.godine do 24.04.2020.godine:0.

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.