Informacije i zaključci Štaba za vanredne situacije Opštine Srebrenica

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica

PREDMET: Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 19.08.2020.godine

Uvaženi,

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 19.08.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica:4,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Bratunac i nalazi se u izolaciji-kućni karantin i,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin-Javna zdravstvena ustanova Bolnica Zvornik)

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin-Javna zdravstvena ustanova Bolnica Zvornik):1,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:0,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:21,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:0,

6. Broj izliječenih lica:11,

7. Ukupan broj lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 18.08.2020.godine do 19.08.2020.godine:2,

8. Broj izvršenih kontrola lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 18.08.2020.godine u 12:00 sati do 19.08.2020.godine u 12:00 sati:21,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 18.08.2020.godine do 19.08.2020.godine:21 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u

skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 18.08.2020.godine do 19.08.2020.godine:0.

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama

Članovima Opštinskog štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama

PREDMET:Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 19.08.2020.godine

Uvaženi,

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 19.08.2020.godine sa početkom u 08:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći Zaključci:

1. Reguliše se rad Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija na području opštine Srebrenica do 31.08.2020.godine,

2. Zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu do 31.08.2020.godine i dozvoljavaju se i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisala Javna zdravstvena ustanova „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske do 31.08.2020.godine,

3. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica:

· Da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Zaključaka i Odluka koje donosi opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica i,

· Da su u obavezi prijaviti nadležnim organima, na osnovu ličnog ili drugog načina saznanja, svako lice koje se nalazi u kućnoj izolaciji, a pojavi na području Mjesne zajednice, i ne pridržava se pravila o kućnoj izolaciji i,

4. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata za ishranu i piće na području opštine Srebrenica u vremenskom periodu od 06:00 do 23:00 časova do 31.08.2020.godine.

PREDMET: Obavještenje, Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj

Uvaženi,

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica obavještava subjekte sa područja opštine Srebrenica kojima je u prethodnom periodu Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije odobreno obavljanje djelatnosti da je Republički štab za vanredne situacije na 52.sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije održanoj 17.08.2020.godine donio Zaključak br:52-1/20 od 17.08.2020.godine o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj. U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, naređuje se sljedeće:

1. Svi subjekti kojima je u prethodnom periodu Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije odobreno obavljanje djelatnosti dužni su organizovati svoj rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu,

2. Svi subjekti kojima je u prethodnom periodu Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije odobreno obavljanje djelatnosti mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske.

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica apeluje na sve subjekte sa područja opštine Srebrenica kojima je Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije odobreno obavljanje djelatnosti da se striktno pridržavaju navedenih Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske.