Nova elektronska usluga uskoro u Srebrenici

srebrenica donacijaNa 18. redovnoj sjednici Skupštine opštine Srebrenica, između ostalog, usvojena je i odluka o izmjeni i dopuni Odluke o administrativnim taksama.

Naime, građani koji ne žive u Srebrenici uskoro će moći elektronskim putem podnijeti zahtjev za izdavanje nekih dokumenata.

„Cilj je da poboljšamo naše usluge. Mi smo napravili aplikaciju da građanin koji živi vani može podnijeti zahtjev elektronskim putem, a da mu mi proslijedimo poštom izvod iz matične knjige rođenih. Da bi izvršili tu uslugu, morali smo predvidjeti određenu taksu, i to su zapravo troškovi poštarine. Aplikacija je već izrađena, i ona postoji na web stranici, samo je bilo potrebno usvajanje odluke na Skupštini“,  rekao je načelnik Odjeljenja za opštu upravu Sadmir Nukić.

Nakon podnošenja zahtjeva, građanima će na kućnu adresu putem pošte biti uručeni dokumenti.