Drugi dio serijala o preduzetništvu – Senad Hasanović

Na portalu, Facebook stranici, radiju i Youtube kanalu UPSMedia, kao i kroz medijske kanale organizacije SOS Dječija sela BiH pratite:

  • video tutorijale (,,Mali biznisi i krizno upravljanje“ i ,,Pregled tekućih podsticaja malim biznisima – vodič: ko, gdje, kada, koliko“)
  • radio emisije o preduzetništvu
  • novinske članke  o preduzetnicima

Danas objavljujemo drugi članak iz serijala, a naš gost je Senad Hasanović, koji se bavi poljoprivredom. 

1. Predstavite se ukratko.

Moje ime je Senad Hasanović, Bostahovine, Sućeska. Bavim se poljoprivredom.

2. Šta je Vaša poslovna ideja?

Moja poslovna ideja je bila nabavljanje prese za sjeno da mi olakša i meni i mojoj porodici rad na njivi i da poboljša finansijsku situaciju.

3. Koliko dugo se bavite tim poslom?

Ovim poslom se bavim 15 godina, tako da sam stekao iskustvo što se tiče poljoprivrede.

4. Ko su Vam glavni kupci?

Moji kupci su uglavnom komšije, ljudi iz susjednog sela koji ne mogu da naprave proizvod.

5. Kako kupci dolaze do Vas i kako se reklamirate?

Što se tiče kupaca koji dolaze kod mene po proizvod, uzeo sam u obzir da budem povoljniji od ostalih jer proizvod koji uradim dostavim na kućnu adresu a to odgovara kupcima.

6. Ko je sve uključen u ovaj posao?

U ovaj posao smo uključeni žena i ja, sve sami obavljamo.

7. Koji su navjeći problemi sa kojima se susrećete?

Problemi sa kojim se susrećemo je radna snaga, jer se ne može naći kad je potrebno.

8. Kako funkcionišete u vanrednoj situaciji i kako se to odrazilo na Vaš posao?

Što se tiče vanredne situacije funkcionisalo je kako treba, nije bilo problema .

9. Na koji način ste podržani od strane organizacije SOS Dječija sela BiH u prethodnom periodu?

Podržan sam od strane SOS Dječija sela koja mi je pružila prekvalifikaciju u varioca, sredstva za presu uz moje učešće.

10. Koji vid podrške je po Vašem mišljenju najvažniji za preduzetnike u Srebrenici?

Najvažniji vid podrške u Srebrenici je da se opština malo više uključi kao i ostale nevladine organizacije sa ciljem opstanka mladih.

U narednom periodu očekuju nas nova gostovanja u sklopu ovog serijala.

Piše: M.V.