Drina i njene pritoke

Nakon teksta o mostovima, nastavljamo naš serijal priča o Drini.

Rijeka Drina nastaje spajanjem Pive i Tare kod Šćepan Polja. Na svom toku od 346 kilometara Drina kupi vodu iz brojnih pritoka. Svaka rijeka, pa i Drina, nekoliko puta “poraste“ na svom toku. Prosječan protok Drine na ušću Ćehotine kod Foče je oko 125 kubnih metara po sekundi, a na ušću u Savu skoro 400 kubnih metara.

Najveća pritoka Drine je Lim, a zatim slijede Ćehotina, Drinjača i Prača. Drinjača je najveća lijeva pritoka. Od većih rijeka koje se ulivaju u Drinu izdvajaju se Rzav, Sutjeska i Jadar. U našoj regiji od značajnijih pritoka još se izdvajaju Križevica, Glogovska rijeka, Grabovačka rijeka, Saška rijeka, Slapašnička rijeka, a sa desne strane rijeke Ljuboviđa.

Voda u Drini najvećim dijelom je voda Lima i to sa skoro 29%, a tek onda slijede Tara i Piva (19,5 % i 18,7%), dok sa više od 5% još učestvuju Ćehotina, Drinjača i Prača.

Razlika između nadmorske visine gdje nastaje Drina i nadmorske visine gdje se uliva u Savu iznosi skoro 400 metara. Ukupan sliv rijeke Drine iznosi skoro 20.000 kilometara kvadratnih. Drina je najveća pritoka Save, u koju se uliva kod Rače na nadmorskoj visini od 80 metara.

Piše: M.V.