Dobar dan regijo- Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“

Danas smo na našem radiju emitovali reprizu emisije „Dobar dan regijo“ u kojoj smo ugostili Željku Katanić, predsjednicu Udruženja roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“, Ivanu Jovanović defektolaga i Marijanu Matić psihologa. Povod za gostovanje je novi projekat „Socijalno uključivanje djece i mladih sa poteškoćama u razvoju“.

Period implementacije projekta je četiri mjeseca.  Akcenat se stavlja na inkluziju, te se uključuju i djeca tipičnog razvoja. Edukacije su planirane za 30 djece, 15 tipičnog razvoja i 15 djece sa poteškoćama u razvoju. Prvog mjeseca realizacije projekta bila je  edukacija na temu zdravstvene zaštite, zatim na temu lične higijene, trećeg mjeseca planirana je edukacija na temu kontrole bjesa i posljednjeg mjeseca edukacija na temu kulture izražavanja. Planirane su i kreativne radionice, a svaka kreativna radionica se bazira na temi koja je obrađena kroz edukacije. Planirane su i posjete ustanovama kao što su Dom zdravlja, Centar za socijalni rad i slične ustanove.

„U projektu ćemo raditi i edukaciju roditelja da bi oni čuli sa čime se susreću roditelji djece sa posebnim potrebama. Mi želimo ovom inkluzijom i roditelja da ublažimo predrasude. Sam naziv djeca sa posebnim potrebama govori da je takvoj djeci potrebno samo malo više pažnje. Sa njima niko ne radi nikakvu vrstu edukacije, a o pravima roditelja i djece sa poteškoćama u razvoju veoma malo se zna.“, izjavila je Zeljka Katanić, predsjednica Udruženja  roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“.

Prava djece sa poteškoćama u razvoju se stalno mijenjaju, a Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“ je  tu da pomogne roditeljima takve djece, da ih uputi i da im pruži pomoć. Planira se da se ovaj projekat završi u oktobru ove godine.

Piše : M. U.