„Dobar dan, regijo“ – 29.8. – Gost Cvijetin Maksimović

U današnjoj emisiji „Dobar dan, regijo“ ugostili smo Cvijetina Maksimovića, načelnika Odjeljenja za privredu i razvoj Opštine Srebrenica. Tema našeg razgovora bila je izgradnja prihvatilišta za pse u Srebrenici.

„Ovo pitanje, u saradnji sa saradnicima –OSCE Srebrenica, Veterinarskom stanicom ‘Invet’ i Udruženjem građana ‘Silver Dog’ – pokušavamo da riješimo na jedan humaniji način nego što je to do sada rješavano. Mi ćemo na narednoj sjednici SO predložiti odbornicima da se prostor na Kragljivodama, to je prostor stare stočne pijace, da na raspolaganje za prihvatilište za pse. S obzirom da je taj prostor opštinski, da se ne koristi, mi ćemo ga iskorisiti za ove svrhe. Ko će upravljati tim prihvatilištem, to ćemo vidjeti narednih dana.

I građani ukoliko više nisu u mogućnosti da vode računa o svom kućnom ljubimcu moći će ga odvesti u prihvatilište. Biće urađena i web stranica, tako da će svi moći vidjeti i udomiti nekog psa.

Ono što je takođe bitno, vidjećemo da u KP ‘Polet’ formiramo Zoo-higijeničasku službu. Iako je zakonom o komunalnom redu definisano da ta služba mora da radi pri komunalnom preduzeću, to do sada nije bio slučaj, pa ćemo mi to formirati i to je direktno u vezi sa prihvatilištem za pse. Ta služba bi vršila prikupljanje pasa lutalica, u saradnji sa veterinarskom stanicom ti psi bi se tretirali, i oni bi se dalje slali u prihvatilište, gdje bi bili smješteni, sa mogućnošću da te pse neko primi, udomi i slično.

S druge strane, higijeničarska služba bi imala zadatak da prikuplja uginule životinje i da ih deponuje na stočno groblje, koje očekujemo ovih dana da će biti završeno, i to na dvije lokacije. Radovi su završeni, mi očekujemo samo da se lokacije ograde i da se daju u nadležnost komunalnom preduzeću“, rekao je Maksimović.

Dotakli smo se i teme finansijskog održavanja prihvatilišta za pse.

„U budžetu Opštine Srebrenica svake godine izdvajamo pet-šest hiljada maraka za hvatanje pasa lutalica, i to nije trajno rješenje. Mi smo već u saradnji sa OSCE-om izračunali godišnje troškove hrane, struje i lica koje će raditi, i to je otprilike oko 30.000 maraka, s tim da već imamo obećanja da će mnoge organizacije pomoći oko hrane. Opština sa ovim budžetskim sredstvima godišnje može da održava prihvatilište, i to će biti veliki plus za nas kao lokalnu zajednicu“, dodao je Cvijetin Maksimović.