Do 22.07. možete se prijaviti na Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u 2020. godini”, čija je ukupna vrijednost 199.500, 00 KM.

Programom je obuhvaćeno finansiranje obuka, dokvalifikacije i prekvalifikacije i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Ciljnu grupu čine nezaposlena lica zaključno sa IV stepenom stručne spreme, koji traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju nezaposlenih.

Program se provodi kroz dvije komponente, i to:

Komponenta I:

Program dokvalifikacije podrazumijeva sticanje novog znanja u okviru istog zanimanja s ciljem povećanja nivoa kompetencija, a u svrhu zapošljavanja.

Program prekvalifikacije podrazumijeva obrazovanje i osposobljavanje za drugo zanimanje radi zapošljavanja.

Program obuka namijenjen je teže zapošljivim nezaposlenim licima radi sticanja dodatnih znanja i vještina s ciljem unapređenja kompentencija, povećanja konkurentnosti i zapošljivosti na tržištu rada.

Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija će se provoditi u obrazovnim, naučnim i drugim institucijama koje su verifikovane za obavljanje tih aktivnosti.

Sredstva za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju po jednom nezaposlenom licu u ovoj Komponenti odobravaju se do 3.000 KM.

Komponenta II:

Obuke na zahtjev poslodavaca organizuju se zbog sticanja znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mjestu, na zahtjev poslodavca, ukoliko na evidenciji nema lica sa potrebnim znanjima i vještinama. Obuke se organizuju na period od jednog do tri mjeseca.

Sredstva za obuku po jednom nezaposlenom licu u ovoj Komponenti odobravaju se do 1.500 KM.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.7.2020. godine.

Foto: preuzeto sa nezavisne.com

Izvor: www.zzzrs.net