Da li ste znali ove podatke o Bratuncu?

14.07.2020 Piše: urednik

Područje današnjeg Bratunca ima dugu istoriju što potvrđuju brojni arheološki nalazi. U ovom tekstu osvrnućemo se na period od prvog pominjanja Bratunca pod ovim imenom do dvadesetog vijeka kada smo dobili naselje koje imamo danas.

Kada pogledamo grb Bratunca vidjećemo broj 1381. To je godina u kojoj je Bratunac prvi put pomenut pod ovim imenom. U srednjovjekovnom dokumentu iz dubrovačkog arhiva pominje se naselje Bratano u blizini Crnče sa druge strane Drine, a kao selo se pominje i deset godina kasnije. Takođe, postoje podaci da je i nekih pedeset godina ranije (1333. godine) tu bila carinarnica.

Za sam naziv mjesta postoji nekoliko mišljenja. Moguće je da naziv potiče od posebne Bratovštine koju su u srednjem vijeku činila sveštena lica. Takođe, postoji mišljenje da ime potiče i od keltskog naselja Bratano koje je pronađeno na lokalitetu Mihaljevića.

Tokom XVI vijeka selo Bratina se pominje u više dokumenata kao dio Nahije Budimir (današnja oblast Ludmer). Međutim, u istom periodu postoji i naselje Bratova, kao dio Nahije Srebrenica. Najvjerovatnije je da se ovo prvo odnosi na današnji Bratunac, a drugo na dio današnje Srebrenice.

Ime Bratunac u svom trenutnom obliku prvi put se pominje krajem XIX vijeka, odnosno 1891. godine u zapisu jednog arheologa. Razvoj naselja je počeo nekoliko godina ranije sa dolaskom austrougarske vlasti i organizovanjem otkupa duvana. Objekat za otkup i preradu duvana izgrađen je 1911. godine.

Sve do kraja XIX vijeka Bratunac nije bio posebno naselje, veće je bio zaselak sela Suha, a dio današnjeg naselja je katastarski pripadao selima Repovac i Podčauš.

Status opštine Bratunac dobija 1927. godine i to 30. septembra, a za Dan opštine je uzet 25. septembar. Važna stvar za razvoj Bratunca je i izgradnja mosta 1926. godine. Taj most se nalazio malo nizvodno od današnjeg starog mosta i srušen je tokom Drugog svjetskog rata.

Poslije Drugog svjetskog rata Bratunac je počeo da dobija obrise grada kakav je danas. Međutim, šezdesetih i sedamdesetih godina bila je planirana izgradnja hidroelektrane Dubravice, koja bi potopila gradsko jezgro, pa je zbog toga Bratunac i malo kasnio sa razvojem u tom periodu. Od tog projekta se odustalo krajem sedamdesetih godina.

Krajem XIX vijeka Bratunac je imao svega tridesetak stanovnika, dok danas ima oko 8.000, a u širem području sa prigradskim naseljima i više od 10.000. Opština ima oko 20.000 stanovnika.

Fotografije preuzete sa facebook.com.

Piše: M.V.