Bratunac:Javni poziv za dodjelu sistema za navodnjavanje uz sufinansiranje

Opština Bratunac u saradnji sa NVO „Caritas“ raspisala je Javni poziv za dodjelu sistema za navodnjavanje maline. Pravo na učešće u pozivu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Bratunac koje posjeduju zasade maline ili njihovi uži članovi porodice. Rok za prijavu je 12 dana. U nastavku prenosimo Javni poziv u cjelosti.

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja opštine Bratunac koji se odnose na podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju  i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Bratunac i NVO „Caritas Švajcarske“, broj:02/1-30-63/19  kojim su osigurana donatorska sredstva od strane  „Caritas Švajcarske“ 30%, Opštine Bratunac 30% i vlastitog učešća korisnika 40%, u cilju smanjenja rizika od katastrofa utucajem suše kroz nabavku sistema za navodnjavanje maline na području opštine Bratunac, Načelnik opštine raspisuje:

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sistema za navodnjavanje maline

PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Bratunac  koje posjeduju zasade maline ili njihovi uži članovi porodice.

USLOVI ZA DODJELU SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

  1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
  2. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava  ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava  prije dodjele sistema za navodnjavanje,
  3. da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik zasada maline površine 1.000m2 i više,
  4. da  u blizini zasada ima dostupnu vodu za navodnjavanje,
  5. da sufinansira 40% od nabavne cijene sistema za navodnjavanje,
  6. prednost prilikom odabira će imati korisnici koji u prethodnih 5 godina nisu ostvarili pravo na dobijanje sistema za navodnjavanje

Opština Bratunac i Caritas Švajcarske su nosioci aktivnosti vezanih za realizaciju projekta.

Izvor: Sajt Opštine Bratunac