Bratunac: Situacija povodom korona virusa 5.april

Na području opštine Bratunac pod nadzorom se nalazi 31 osoba, 20 je izašlo iz nadzora, a u karantinu je smješteno pet osoba. Nijedna, od 25 kontrolisanih osoba, nije prekršila ovu mjeru.

Ovo je saopšteno na današnjoj sjednici Opštinskog štaba za vanredne situacije, na kojoj su razmatrane aktivnosti, koje se provode s ciljem zaštite stanovništva ove lokalne zajednice od virusa korona. Ocijenjeno je da se sve preduzete mjere redovno provode na cijelom području opštine.

Istaknuto je da se mora poštovati naredba o kontroli ulaska lica na teritoriju opštine Bratunac bez opravdanog razloga koju je juče, na osnovu odluke Štaba za vanredne situacije u Bratuncu, donio načelnik ove opštine i komandant štaba Nedeljko Mlađenović.

U toj naredbi, kojom se uređuje kontrola ulaska lica na teritoriju ove opštine, navedeno je sledeće:
„Sva lica, čije je mjesto prebivališta/boravišta sa drugih opština na području Bosne i Hercegovine, kao i lica koja dolaze iz inostranstva koja bez opravdanog razloga ulaze na teritoriju opštine Bratunac (osim lica koja imaju potrebu kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada i lica sa mjestom prebivališta/boravišta na području opštine Bratunac koja su se zatekla prije proglašenja vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske) će biti kontrolisana i evidentirana na kontrolnim punktovima i ista će biti upućena u karantine koje je formirao opštinski štab za vanredne situacije Bratunac. Lica koja ne budu prihvatila ovu mjeru biće vraćena sa kontrolnih punktova u njihova mjesta življenja“, navedeno je u naredbi koja će se primjenjivati do 13.aprila 2020.godine.

U cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19),U Republici Srpskoj, na svim kontrolnim punktovima postavljenim na području opštine Bratunac nalaže se kontrola i evidentiranje ulaska i izlaska vozača teretnih vozila sa područja opštine Bratunac.

Poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na području opštine Bratunac mogu se pismeno obratiti zahtjevom sa validnim dokazom (potvrda APIF-a i registrovana poljoprivredna mašina) opštinskom štabu za vanredne situacije opštine Bratunac za izdavanje potvrde o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada/proljetne sjetve poslije 20 časova, ukoliko imaju više obradivih površina koje nije moguće obići u periodu od 05.00 do 20.00 časova.

Izvor: opstinabratunac.com