Bratunac: Preliminarne rang-liste stipendista za 2018/2019. godinu

Na Konkurs za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/19. godini koji je bio otvoren od 3. januara do 4. februara 2019. godine, pristiglo je 184 zahtjeva.

Od tog broja, 22 zahtjeva su se odnosila na zahtjeve studenata koji su konkurisali za stipendiju na osnovu prosjeka ocjena, 43 studenta je konkurisalo za stipendiranje prve godine, dok je 115 studenata konkurisalo za stipendije u kategoriji za studente slabog materijalnog stanja, odnosno studente bez roditelja i djecu invalida.

Pravo prigovora na preliminarnu listu načelniku opštine Bratunac imaju svi podnosioci prijava u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata.

Ukoliko se u međuvremenu utvrdi da je neko od studenata korisnik Republičke ili druge stipendije ili studentskog kredita, biće skinut sa liste.

Liste pogledajte na linkovima:

Studenti prve godine

Prosjek studenta

Materijalno stanje studenta