Bratunac: Nove naredbe o regulisanju rada apoteka i kioska

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa 2019-nSoV., na osnovu Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije br.06-6/20 od 22.03.2020. i na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac na sjednici održanoj dana 25.03.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
N  A  R  E  D  B  U
o regulisanju rada Apoteka na području opštine Bratunac
Član 1.
U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti izazvane novim virusom korona –COVID-19, te zaštite i spasavanja stanovništva na teritoriji opštine Bratunac:
Ograničava se rad radnim danima 08,00 do 18,00 časova , a vikendom od 08,00 do 13,00 časova zdravstvenim ustanovama-apotekama na području opštine Bratunac.
Član 2.
U cilju obezbjeđenja kontinuiranog snabdijevanja lijekova i medicinskim sredstvima putem dežurstva određuje se zdravstvena ustanova-apoteka „MEDICA“.
Član 3.
Ova naredba stupa na snagu odmahi primjenjuje se do 30.03.2020. i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa 2019-nSoV., i na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac na sjednici održanoj dana 25.03.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
N  A  R  E  D  B  U
o regulisanju rada kioska na području opštine Bratunac
Član 1.
U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti izazvane novim virusom korona –COVID-19, te zaštite i spasavanja stanovništva na teritoriji opštine Bratunac:
• Ograničava se rad 07,00 do 18,00 časova svim prodajnim objektima tipa kiosk na području opštine Bratunac do 30.03.2020.godine
• Zabranjuje se prodaja alkohola u navedenim objektima i okupljanja oko istih
• U slučaju kršenja prethodno navedenih mjera biće zabranjen rad svim kioscima na području opštine Bratunac
Član 2.
Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u sprovođenju ove Naredbe obezbjedi poštovanje iste i preduzme odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Član 3.
Ova naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
                                                                                                                                    NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                                       Mlađenović Nedeljko, dipl.inž.maš.s.r.
Izvor: www.opstinabratunac.com