Bratunac: Naredba predsjednicima mjesnih zajednica

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa 2019-nSoV. i na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac na sjednici održanoj dana 29.03.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
N  A  R  E  D  B  U
Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Bratunac
Član 1.
U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti izazvane novim virusom korona „COVID-19“, te zaštite i spasavanja stanovništva na teritoriji opštine Bratunac,naređuje se svim Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Bratunac i to:
1. Da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povišene higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Odluka koje donose Opštinski štab za vanredne situacije;
2. Da su u obavezi prijaviti nadležnim organima, na osnovu ličnog ili drugog saznanja, svako lice koje se u skorije vrijeme pojavi u Mjesnoj zajednici, a pri tom se ne nalazi u kućnoj samoizolaciji.
Član 2.
U slučaju nepostupanja mjera iz prethodnog člana Predsjednik i Savjet mjesne zajednice će se raspustiti i protiv odgovornih lica će se preduzeti zakonom predviđene kazne.
Član 3.
Ova naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
                                                                                                                                       Komandant štaba
                                                                                                                                    NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                                         Mlađenović Nedeljko, dipl.inž.maš.s.r.