BRATUNAC: NAREDBA O OBAVEZNOM SPROVOĐENJU MJERA ZA REAGOVANJE NA POJAVU BOLESTI IZAZVANE NOVIM VIRUSOM KORONA (COVID-19)

Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20), i Odluke štaba za vanredne situacije Bratunac od 20.07.2020.godine, Načelnik opštine donosi:

N A R E D B U
o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom
korona (COVID-19) na području opštine Bratunac

Član 1.

Obavezuju se svi preduzetnici (trgovinske,zanatske i ugostiteljske radnje) i pravna lica (kao i poslovne jedinice pravnih lica) čije je sjedište na području opštine Bratunac da su dužni preduzeti mjere za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu i to:

– Nošenje maski u zatvorenom prostoru

– Održavanje fizičke distance od dva metra

– Dezinfekcija prostora i površina

– Dezinfekcija ruku korisnika

– Poštovanje propisanog maksimalnog broja osoba koje u isto vrijeme borave u objektu

a sve u skladu sa važećim Uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu, Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije i Naredbama i Zaključcima opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bratunac.

Član 2.

Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.

Član 3.

O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz člana 2. Ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Opštinski štab za vanredne situacije.

Član 4.

Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“

KOMANDANT ŠTABA
NAČELNIK OPŠTINE
Nedeljko Mlađenović,dipl.inž.maš.

Izvor: opstinabratunac.com