BRATUNAC: JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE BIZNISA ZA MARGINALIZOVANE GRUPE ŽENA

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva za finansiranje biznisa br.02-020-176-9/20 od 20.08.2020.god. i člana 67 Statuta opštine Bratunac (Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/17), Načelnik opštine    o b j a v lj u j e:
JAVNI POZIV
za finansiranje biznisa za marginalizovane grupe žena
Obzirom da se na prvi javni poziv nije prijavio dovoljan broj aplikantica, a da su ukupna sredstva u fondu za pokretanje biznisa marginalizovanih grupa žena 50.000,00 KM, na raspolaganju je ostalo još 29.000,00 KM.
Program podrške marginalizovanim grupama žena u razvoju biznisa ne predstavlja samo takmičenje između projekata za novi biznis nego je usmjeren ka podsticanju žena da same osnivaju preduzeća ili biznis.
Organizaciju ovog programa vodi Opština Bratunac na osnovu ciljeva iz strateških dokumenata Opštine Bratunac. Ovim programom su definisane pojedinosti u smislu uslova za učešće na takmičenju, organizacije takmičenja i načina za odabir pobjedničkih ideja, kao i sklapanje ugovora za one koji odluče krenuti s realizacijom dostavljenog poslovnog plana.
Opština Bratunac raspisuje ovaj Javni poziv na osnovu Preduzetničkog fonda za žene nastalog udruženim sredstvima Opštine i USAID-ovog Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG).
Izvor: opstinabratunac.org