Bratunac: Javni poziv za dodjelu nagrada i priznanja povodom Dana opštine

Odlukom o priznanjima i nagradama Opštine Bratunaca, predviđena su opštinska priznanja – „PLAKETA“, „POVELjA“ i „ZAHVALNICA“, koje se dodjeljuju za rad ili djela koja zaslužuju javna priznanja, a ista se dodjeljuju pojedincima, preduzećima, ustanovama, organizacijama, udruženjima, mjesnim zajednicama i drugim pravnim licima.

Osim ovih opštinskih priznanja, dodjeljuju se i novčane nagrade za uspjeh učenika, odnosno za najuspješnije diplomce, kao i novčana nagrada za najboljeg sportistu u opštini Bratunac u iznosu od 200, 00 KM.

Na prijedlog Savjeta za sport, Opština nagrađuje najboljeg sportistu.

Ovim putem se pozivaju svi zainteresovani građani da dostave prijedloge za nagrade i priznanja sa obrazloženjem za najuspješnije kandidate iz gorenavedenih oblasti, kako bi Komisija za nagrade i priznanja utvrdila kandidate i predložila SO  Bratunac da donese Odluku o dodjeli svih priznanja i nagrada koje će biti uručne na svečanoj sjednici Skupštine opštine Bratunac 25. septembra, povodom obilježavanja Dana opštine Bratunac.

Prijedloge dostaviti najkasnije do 30.08.2019. godine u Šalter salu Opštine Bratunac sa naznakom „Javni poziv za nagrade i priznanja“ – Komisiji za nagrade i priznanja.

Povodom Dana Opštine, SO Bratunac će na svečanoj sjednici 25. septembra 2019. godine uručiti Povelju i novčanu nagradu najuspješnijem studentu-diplomcu državnog fakulteta prvog ciklusa studija sa prosječnom ocjenom 9 (devet) i više.

Novčana nagrada iznosi 200 KM i dodijeliće se samo jednom studentu koji je stekao diplomu u periodu od 15.09.2018. do 15.09.2019. godine.

Ovim putem pozivamo sve studente sa područja opštine Bratunac koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva da prijave sa kratkom biografijom, fotokopijom prve stranice indeksa, fotokopijom lične karte i uvjerenjem fakulteta o položenim ispitima sa izvedenom prosječnom ocjenom za sve prethodne godine studiranja, diplomom ili uvjerenjem fakulteta o diplomiranju, dostave najkasnije do 15.09.2019. godine u Šalter salu opštine Bratunac sa naznakom „Javni poziv za najuspješnijeg studenta – diplomca“ – Komisiji za nagrade i priznanja.

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju studenti – diplomci koji ispunjavaju sljedeće uslove:

prosjek ocjena 9 i više
da su studenti prvog ciklusa državnih fakulteta
da nisu obnavljali nijednu godinu studiranja
da su diplomirali u periodu od do 15.09 2019.godine
lična karta izdata u Bratuncu

U slučaju da 2 (dva) ili više studenata imaju jednaku prosječnu ocjenu, prednost će imati student sa većim brojem položenih predmeta i dužim trajanjem studija.