Bratunac: Javni poziv za dodjelu kopačica sa plugom za 20 korisnika

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja opštine Bratunac koji se odnose na podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Bratunac i NVO „Caritas Švajcarske“ kojim su osigurana donatorska sredstva od strane „Caritas Švicarske“ 1/3, Opštine Bratunac 1/3 i vlastitog učešća korisnika 1/3, u cilju nabavke poboljšane mehanizacije za male poljoprivrednike na području opštine Bratunac, Načelnik opštine raspisao je Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu dvadeset (20) kopačica sa plugom uz sufinansiranje projekta.

Pravo na učešće u projektu imaju nezaposlene osobe, prvenstveno mladi i žene sa područja opštine Bratunac koje posjeduju minimalno 100m² pod plasteničkom proizvodnjom i više.

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:

1. da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
2. da ima prijavljeno mjesto boravka u opštini Bratunac,
3. da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u opštini Bratunac ili će pokrenuti postupak upisa, a što će potvrditi ovjerenom izjavom da će se upisati u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata prije dodjele plastenika,
4. da podnosilac zahtjeva ili član uže porodice ima zasnovanu proizvodnju od minimalno 100m² pod plasteničkom proizvodnjom i više,
5. da sufinansira 30% od nabavne cijene freze sa plugom,
6. da u svom vlasništvu ne posjedujue kopačicu i da u posljednjih 5 godina nije učestvovao u sličnim projektima sufinansiranja nabavke sitne mehanizacije od bilo koje druge organizacije ili institucije
7. da obavezno prisustvuje obuci o načinu upravljanja i održavanja dodijeljenih mašina i opreme

Daljnji kriteriji koji mogu imati uticaja na bodovanje:

• Dužina trajanja nezaposlenosti
• Broj nezaposlenih osoba u domaćinstvu
• Broj djece ili izdržavanih članova porodice (npr. osobe s invaliditetom i osobe ≤18 ili
≥65 godina)
• Žene glava domaćinstva (neudata)
• Mladi bračni parovi do 30 godina

Kompletan tekst poziva preuzmite na ovom linku