Bratunac: Javne rasprave o nacrtu budžeta

Na osnovu člana 111. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske br.97/16 I 36/19)i člana 50. Statuta opštine Bratunac(„Službeni glasnik opštine Bratunac“ br.10/17) Načelnik opštine Bratunac upućuje :

J A V N I P O Z I V

Za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta

opštine Bratunac za 2020. godinu i Nacrtu Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2019. godinu

Pozivaju se budžetski korisnici,javne ustanove ,mjesne zajednice, nevladine organizacije i građani opštine Bratunac da prisustvuju raspravi o Nacrtu budžeta opštine Bratunac za 2020 godinu i Nacrtu Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2019 godinu.

Javna rasprava za predstavnike budžetskih korisnika koji se finansiraju iz Budžeta opštine (Opštinska uprava Bratunac,JU Centar za socijalni rad Bratunac,JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje „Radost“Bratunac,SŠC Bratunac,JU Narodna biblioteka Bratunac,JU Dom kulture Bratunac ,JU Turistička organizacija Bratunac) i JU Dom zdravlja Bratunac održaće se 20.11.2019godine u 10 časova u sali za sastanke broj 34 u zgradi Doma kulture Bratunac .

Javna rasprava za predstavnike udruženja građana (nevladine organizacije) i organizacije iz oblasti fizičke kulture,obrazovanja,nauke i kulture održaće se 22.11.2019 u 11časova u sali za sastanke broj 34 u zgradi Doma kulture Bratunac .

Javna rasprava za mjesne zajednice i građane održaće se 22.11.2019 godine u 13 časova u sali za sastanke broj 34 u zgradi Doma kulture Bratunac . Nacrt budžeta opštine Bratunac za 2020 godinu i Nacrt Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2019 godinu istaknuti su na oglasnoj tabli i WEB stranici opštine Bratunac.

Materijal za javnu raspravu može se preuzeti u kancelariji br.26. u zgradi Doma kulture Bratunac .

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje predloge, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta opštine Bratunac za 2020 godinu i Nacrt Rebalansa budžeta opštine Bratunac za 2019godinu u pisanom obliku u Odjeljenje za finansije-kancelarija br. 26 u zgradi Doma kulture Bratunac putem telefona 056/410-480 i na mejl adresu finbrat@teol.net do 25.11.2019 godine.

Izvor: Opština Bratunac