Bratunac: Izmjene i dopune Naredbi o regulisanju rada objekata donijetih na sjednici kriznog štaba održanog 21.3.2020.

Dana, 21.03.2020.god
Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa 2019-nSoV.,na osnovu Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije od 18.03.2020.godine i na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac na sjednici održanoj dana 21.03.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
N  A  R  E  D  B  U
o Izmjenama i dopunama Naredbi o regulisanju rada trgovinskih,ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata na teritoriji opštine Bratunac br.02-020-138/20 od 17.03.2020. i br.02-020-138-1/20 od 18.03.2020.godine.
Član 1.
Član 1.mijenja se i glasi : „U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva na teritoriji opštine Bratunac:
1. Zabranjuje se rad do 30.03.2020.godine, sledećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda, i to:
• dječijim igraonicama, fitnes centrima (fitnes, bodi bilding klubovima, teretanama i sličnim oblicima organizovanja), svadbenim salonima i svečanim salama
• Ugostiteljskim objektima svih kategorija do 30.03.2020.godine
• Pijaci u Bratuncu
• Uslužne djelatnosti/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima (frizerski salon, kozmetički studio i slično) , osim taksi službe,
• Trgovinama,osim subjekata iz podtačke 2.ove Naredbe
2. Ograničava se rad od 07,00 do 18,00 časova sledećim objektima, svakim radnim danom i u dane vikenda do 30.03.2020.godine, i to:
– Ugostiteljskim objektima u kojima se pored pripreme i posluživanja pića i hrane vrši i djelatnost dostave hrane, rad ograničiti samo na dostavu hrane naručenu telefonskim putem.Zabranjeno je vršenje djelatnosti (posluživanje i priprema piće i hrana)  u samom poslovnom prostoru
– Trgovačkim centrima (Z market, Tropik i Robot),
– Trgovine prehrane/robe široke potrošnje,poljoprivredne apoteke i trgovine stočne hrane
– Trgovinskim objektima vrste dragstor
– Autopraonicama, vulkanizerskim i automehaničarskim radnjama
3. Subjektima koji obavljaju djelatnost prozvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda)-od 07,00 do 20,00 časova-s tim da se u periodu od 18,00 do 20,00 časova vrši šalterska prodaja. Zabranjuje se konzumiranje hrane na licu mjesta.
4. Hoteli, moteli i hosteli mogu pružati usluge u svom prostoru od 07,00 do 18,00 časova samo za prijavljene/registrovane goste
5 .Ograničava se rad za dio benzinske pumpe u kome je smješten prodajni objekat/trgovine prehrane i robe široke potrošnje u periodu od 07,00 do 18,00 časova do 30.03.2020.godine.
Zabranjuje se rad za dio benzinske pumpe u kome je smješten ugostiteljski objekat do 30.03.2020.
 Bez ograničenja radnog vremena kada je u pitanju prodaja goriva i naftnih derivata.
U slučaju kršenja ovih odredbi, zabraniće se rad benzinskih pumpi u potpunosti u periodu od 18,00 do 07,00 časova.
Član 2
U članu 2. u stavu 1.poslije podstava  6. dodaje se novi podstav koji glasi:
„ Autopraonice, vulkanizerske i automehaničarske radnje su dužne pridržavati se propisanih mjera odstojanja kao i ograničavanju minimalnog broja lica prisutnih u samom poslovnom prostoru.“
Član 3.
Poslije člana 2. Dodaje se novi član 2a, koji glasi
„Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bratunac će pratiti Zaključke i Odluke Republičkog štaba za vanredne situacije i u skladu sa tim usklađivati svoje Odluke“
Član 4.
Ova naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
N  A  R  E  D  B  A
o zabrani javnih okupljanja na području opštine Bratunac
Član 1.
U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva:
1. Zabranjuje se javno okupljanje više od pet (5) lica u periodu od 07,00 do 18,00 časova na svim javnim površinama na području opštine Bratunac,na šetalištu u centru, na Gradskom spomeniku, na Rajskoj plaži,, na sportskim terenima, na svim izletištima pored rijeke Drine kao i ostalim registrovanim izletištima na području opštine Bratunac..
2. Zabranjuje se bilo koja vrsta okupljanja u periodu od 18,00 do 07,00 časova na lokacijama navedenim u prethodnoj tački.
Član 2
Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija, u saradnji sa Policijskom stanicom Bratunac, da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste i preduzme odogovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Član 3.
O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz člana 3. Ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Opštinski  štab za vanredne situacije.
Član 4.
Ova naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
N  A  R  E  D  B  A
o zabrani rada JU „Narodna Biblioteka“ Bratunac
Član 1.
U cilju provođenja vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva:
1. Zabranjuje se rad Javne ustanove „Narodna biblioteka“ Bratunac do daljnjeg.
2. Obavezuje se JU „Narodna biblioteka“ Bratunac da prije zatvaranja sprovede mjere dezinfekcije i povišene higijene u prostoru u kojem se obavlja rad.
Član 2
Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenog subjekta i preduzme odogovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Član 3.
 O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz člana 3. Ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Opštinski  štab za vanredne situacije.
Član 4.
Ova naredba stupa na snagu odmah i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
                                                                                                                                       NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                                              Mlađenović Nedeljko, dipl.inž.maš.
Preuzeto sa: www.opstinabratunac.com