Bratunac: Informacije Štaba za vanredne situacije i naredba o sprovođenju novih mjera povodom pojave korona virusa

Danas je održana redovna sjednica Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac. Na sjednici je razmatrana trenutna epidemiološka situacija u opštini Bratunac i provođenje mjera koje su u cilju zaštite od virusa korona donijeli Republički i Opštinski štab za vanredne situacije.
Prema podacima kojima raspolaže JU „Dom zdravlja“ Bratunac trenutno je na području opštine Bratunac registrovano ukupno 12 lica pozitivnih na virus korona dok se u izolaciji nalazi 41 lice. Od pozitivnih lica samo je jedno lice sa težim simptomima i smješteno je u bolnicu u Loznicu,  dok se ostala lica pozitivna na viru korona  nalaze na kućnom liječenju.
Zbog povećanja broja lica pozitivnih na virus korona u opštinama u okruženju, te povećanja broja pozitivnih na virus korona  na području opštine Bratunac Štab za vanredne situacije poziva sve građane opštine Bratunac da izbjegavaju putovanja van mjesta prebivališta, da svedu kontakte sa licima iz susjednih opština na minimum i da poštuju propisane mjere zaštite od virusa korona jer će  na taj način sačuvati svoje i zdravlje drugih ljudi sa kojima su u kontaktu.
Na današnjoj sjednici Štab je takođe donio i Naredbu o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona kojom su svi  preduzetnici (trgovinske,zanatske i ugostiteljske radnje) i pravna lica (kao i poslovne jedinice pravnih lica) čije je sjedište na području opštine Bratunac dužni da preduzmu mjere za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 virusa na radnom mjestu (nošenje maski u zatvorenom prostoru, održavanje fizičke distance od dva metra, dezinfekcija prostora i površina, dezinfekcija ruku korisnika i poštovanje propisanog maksimalnog broja osoba koje u isto vrijeme borave u objektu).
Na osnovu člana 22.Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20), i Odluke štaba za vanredne situacije Bratunac od 20.07.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
N  A  R  E  D  B  U
o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom
korona (COVID-19) na području opštine Bratunac
 
Član 1.
Obavezuju se svi preduzetnici (trgovinske,zanatske i ugostiteljske radnje) i pravna lica (kao i poslovne jedinice pravnih lica) čije je sjedište na području opštine Bratunac da su dužni preduzeti mjere za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu i to:
– Nošenje maski u zatvorenom prostoru
– Održavanje fizičke distance od dva metra
– Dezinfekcija prostora i površina
– Dezinfekcija ruku korisnika
– Poštovanje propisanog maksimalnog broja osoba koje u isto vrijeme borave u objektu
a sve u skladu sa važećim Uputstvom JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu, Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije i Naredbama i Zaključcima opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bratunac.
Član 2.
Zadužuje se Odsjek za inspekcijske poslove i Komunalna policija da u provođenju ove naredbe obezbjedi poštovanje iste od strane naprijed navedenih subjekata.
Član 3.
O izvršenju zadataka iz ove Naredbe, organi iz člana 2. Ove naredbe, svakodnevno će izvještavati Opštinski  štab za vanredne situacije.
Član 4.
Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine Bratunac“
KOMANDANT ŠTABA
NAČELNIK OPŠTINE
Nedeljko Mlađenović,dipl.inž.maš.
Izvor: opstinabratunac.com