Bratunac: Informacije sa sjednice Štaba i Zaključak o regulisanju rada uslužnih objekata

Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović saopštio je, nakon današnje telefonske sjednice Štaba za vanredne situacije,  da građani Bratunca poštuju mjere  koje su preduzete u cilju zaštite od virusa korona.
On je istakao da tokom protekle noći nije bilo kršenja policijskog časa i da u poslednja 24 časa nije zabilježen nijedan prekršaj zbog nenošenja zaštitnih maski.
 Mlađenović je naveo da se pod nadzorom trenutno nalazi 14 osoba i naglasio da je prilikom kontrole potvrđeno da sve osobe poštuju ovu mjeru.
Na osnovu člana 22. I 45.t.b)., g) i z).Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni Glasnik Republike Srpske“ br.90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske„, broj: 97/16 i 36/19), čl.67. Statuta opštine Bratunac ( Službeni Glasnik opštine Bratunac br.10/2017), te na osnovu Odluke o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske (“Službeni Glasnik RS“ br.25/20), Zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane noim virusom korona „COVID-19“ u Republici Srpskoj br.32-1/20 od 08.05.2020.godine i na osnovu Odluke Štaba za vanredne situacije opštine Bratunac na sjednici održanoj dana 15.05.2020.godine, Načelnik opštine donosi:
ZAKLJUČAK
o izmjeni Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih
objekata na teritoriji opštine Bratunac
 
Član 1.
U članu 1. stav 1. tačka 2. i tačka 5. Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata na teritoriji opštine Bratunac br. 02-020-153-2/20 od 11.05.2020.godine mijenjaju se riječi „od 07,00 do 19,00 časova“ i sada glase „od 07,00 do 21,00 časova“.
Član 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
                                                                                                                                            Komandant štaba
                                                                                                                                        NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                                               Mlađenović Nedeljko, dipl.inž.maš.s.r.