Bratunac: Informacije sa četvrtog sastanka kriznog štaba održanog 19.3.2020.

Na današnjem sastanku kriznog štaba potvrđeno je sprovođenje mjera opreza donijetih na trećem sastanku kriznog štaba održanog juče, 18.3.2020. godine.

Komunalna policija će u dvije smjene, od 11 do 19 časova vršiti kontrolu rada objekata, a ovim putem se apeluje na rad benzinskih pumpi koja krše pravila prodaje roba nakon 18 časova. U slučaju daljeg ne poštovanja pravila rada radnji koja vrše prodaju životnih namirnica, u ovom slučaju prodaja namirnica iz radnji benzinskih pumpi, njihov rad će u potpunosti biti obustavljen.

Sve vrste skupova su otkazani, dok će se daće, četrdesetnice i ostali skupovi sličnog karaktera moći obavljati samo u užem krugu porodice i na groblju.

U Bratuncu je trenutno 109 osoba u kućnoj izolaciji, ni jedno lice za sada nema simptome korona virusa, odnosno nema zaraženih. Jedna osoba je izašla iz kućne izolacije. Iz Doma zdravlja apeluju da se samo u slučaju nužde izlazi na ulice, odnosno odlazi u prodavnice i slične objekte i da se u tim slučajevima između osoba pravi razmak od najmanje jednog metra.

Dom zdravlja Bratunac će u narednom periodu obezbjediti neku vrstu karantina, odnosno odgovarajuće izolacije za prijem i pregled lica sa simptomima zaraze u vidu šatora postavljenog ispred ove ustanove. Time bi se omogućio protok lica u Domu zdravlja koja imaju potrebu da uzmu lijekove ili posjete svog ljekara iz drugih razloga, i zaštili bi se radnici ove zdravstvene ustanove.

Sve mjere koje se primjenjuju u gradu od danas će se primjenjivati i u ostalim udaljenijim mjestima naše opštine.

U planu je i organizovanje volonterskih grupa koje će robu i lijekove dostavljati starim i iznemoglim licima i licima lošeg socijalnog statusa. Ovu vrstu pomoći organizovaće Crveni krst i Socijalni centar u dogovoru i saradnji sa Opštinom Bratunac.